MØRKETALL: Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder, tror det også er mørketall. – Vi vet det er steder hvor det er sykepleiermangel, men hvor det ikke er utlyst stillinger.
MØRKETALL: Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder, tror det også er mørketall. – Vi vet det er steder hvor det er sykepleiermangel, men hvor det ikke er utlyst stillinger.

– Mangelen på sykepleiere går utover samfunnets helseberedskap

Navs Bedriftsundersøkelse viser at det mangler 4.650 sykepleiere og 700 spesialsykepleiere i Norge.

Publisert Sist oppdatert

– Sykepleiere- og spesialsykepleiere er den yrkesgruppen det er klart størst mangel på i Norge, faktisk over ti prosent av totalmangelen. Det går utover befolkingens helsesikkerhet og samfunnets helseberedskap, sier Lill Sverresdatter Larsen forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund i en pressemelding.

Navs bedriftsundersøkelse er en årlig spørreundersøkelse som ser på bedriftenes forventninger til sysselsettingsutvikling det kommende året.

Undersøkelsen ser også på om bedriftene har mislykkes i rekruttering de siste tre månedene og om det skyldes for få kvalifiserte søkere på stillingen.

Estimatet fra årets undersøkelse er en arbeidskraftmangel på 52.850 personer.

Mangelen er størst innen helse- og sosialtjenester, hvor mangelen er estimert til 14.000.

- Det er flere tusen ubesatte sykepleierstillinger, spesialsykepleierstillinger og jordmorstillinger, samt at vår undersøkelse viser at Helse-Norge brukte over 2,4 milliarder på helsevikarer i 2022. Det betyr at Regjeringen må ta grep. Vi må sørge for at sykepleiere får bedre lønn og mindre belastning, sier Lill Sverresdatter Larsen.

«Særlig stor mangel på sykepleiere»

Rapporten viser at helse- og sosialtjenestene sysselsetter om lag én av fem i Norge, men er samtidig den næringen som rapporterer om størst mangel på arbeidskraft. Mangelen er betydelig i alle landets fylker, og innen flere yrkesgrupper, men at det er særlig stor mangel på sykepleiere- som er det enkeltyrket som det er rapportert om størst mangel på.

– Over en tredel av mangelen innen helse- og sosialtjenesten er sykepleiere og spesialsykepleiere, uttaler Lill Sverresdatter Larsen.

Næringen er også den som rapporterer om klart høyest prosentandel av virksomheter som oppgir å ha hatt rekrutteringsproblemer, med 44 prosent. En økning på tre prosentpoeng fra i fjor.

Det står også at ifølge tall fra nasjonalregnskapet økte sysselsettingen innen helse- og omsorgstjenester med 0,9 prosent fra 2021 til 2022, etter en oppgang på 1,9 prosent året før.

MANGEL: Tallene for mangelen på sykepleiere og spesialsykepleiere er tilbake på samme høye nivå som før pandemien, og sett bort fra 2021 og 2022 så har aldri mangelen på sykepleiere hvert større, skriver Sykepleierforbundet.
MANGEL: Tallene for mangelen på sykepleiere og spesialsykepleiere er tilbake på samme høye nivå som før pandemien, og sett bort fra 2021 og 2022 så har aldri mangelen på sykepleiere hvert større, skriver Sykepleierforbundet.

– Urovekkende framskrivninger

Sykepleierforbundet viser også til Statistisk sentralbyrå (SSB) sin rapport ««Arbeidsmarkedet for helsepersonell fram mot 2040» som viser at landet vil ha behov for over 100.000 sykepleierårsverk i 2040. Det er langt flere og en større økning enn helsefagarbeidere og leger.

– SSBs framskrivinger er urovekkende, men dette er ikke bare en fremtidig utfordring den er her allerede nå. Dette går ut over pasientsikkerhet og beredskap. Skal vi løse disse fremtidige og nåværende utfordringene så må vi få noen av de rundt 17 000 sykepleieren som jobber andre steder enn i helsetjenesten tilbake til yrket.

Powered by Labrador CMS