POSITIVE ERFARINGER: Teamet i Ålesund skal dele sine erfaringer fra prosjektet «Protese på én dag» med fagmiljøer ved de andre sykehusene i fylket, hvor det pågår arbeid med lignende forløp. 

Foto: Ålesund sykehus

Prosjektet «Protese på én dag» tilbyr pasienter hjemreise samme dag

– Dette er et tilbud til pasienter som er motiverte og ellers er friske nok til å gjennomføre denne behandlingen, sier prosjektlederne Andrea Jønland og Anne-Sofie Bjørke Skorpen.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Prosjektet «Protese på én dag» er satt i gang av et tverrfaglig team ved Ålesund sykehus, bestående av fysioterapeuter, sykepleiere og leger. 

– Det vanlige er at pasientene reiser hjem dagen etter en proteseoperasjon. Vi har startet et prosjekt hvor pasientene får reise hjem samme dag, sier prosjektleder Andrea Jønland ved Ålesund sykehus. 

Selve operasjonen med å sette inn hofte- eller kneprotese blir utført på samme måte både for de som kan reise hjem samme dag og de som trenger lengre tid på sykehuset. I første fase inkluderes ti pasienter i prosjektet, som deretter skal evalueres og eventuelt innføres permanent. 

Mer intens oppfølging
Pasientene blir tett fulgt opp både før og etter operasjon av et tverrfaglig team. Det er sykepleierne som avklarer om pasienten ønsker er slikt forløp. Fysioterapeut har også samtaler med pasientene i forkant, hvor de får informasjon om restriksjoner og øvelser. 

– I stedet for å bruke spinalbedøvelse, så får pasientene narkose. Det gjør at de kommer raskere til seg selv etter operasjonen. Det kan gjerne være tre timer i forskjell. På de timene får en gjort mye knyttet til opptrening. Så det er en viktig faktor for at pasienten kan reise hjem samme dag, uttaler Anne-Sofie Bjørke Skorpen i en pressemelding.

Hun forteller at deres opplevelse er at pasientene føles seg trygge og at de vet hva de går til før de kommer inn til operasjon. 

– Vi starter med mobilisering så snart pasienten er våken etter inngrepet. I løpet av dagen blir det gjennomgang av øvelser, og trening med krykker – også i trapp. Det er en mer intens og konsentrert oppfølging enn for de pasientene som reiser hjem dagen etter, sier fysioterapeut Anita K. Vassbakk. 

Skorpen forteller at den første pasienten i prosjektet var godt forberedt og hadde øvd seg på krykkegang og var velinformert om hva man kan oppleve etter operasjonen. 

– Det igjen betyr mindre arbeid i etterkant, legger hun til. 

Oppfølging på video
Pasientene blir kontaktet samme kveld som de kommer hjem.Det er sykepleierne i teamet som tar kontakt og hører hvordan det har gått med pasienten. Også dagen etter og en uke etter operasjonen får pasientene oppfølging. 

– Vi tar gjerne i bruk video i stadet for telefon om det passer pasienten, sier sykepleier Andrea Jønland.

– Video gir oss bedre innsikt i hvordan pasienten har det, og det er dermed tryggere både for oss og pasienten enn en samtale på telefon. Med video kan pasienten til for eksempel vise oss operasjonsområdet.

Seksjonssjef på ortopedisk seksjon, Jørn Ståle Aaen, uttaler at det er sykepleierne på avdelingen som har tatt initiativet og gjort det meste av arbeidet for å få til prosjektet. Han sier at prosjektet er spesielt interessant med tanke på ringvirkningene for andre pasientgrupper på sykehuset, ved å spare sengeplasser til pasienter som har større behov for innleggelse.

Powered by Labrador CMS