TATT OPP IGJEN: Arbeidet mer å utrede og implementere ordninger for midlertidig innføring og reevaluering av nye metoder i system for Nye metoder er gjenopptatt, skriver helse- og omsorgsminister Bent Høie i et skriftlig svar til APs Ruth Grung. 

Foto:

Utredningen om innføring av presisjonsmedisin er gjenopptatt

Etter en liten koronaforsinkelse, er arbeidet med å utrede og implementere ordninger for midlertidig innføring av persontilpasset medisin gjenopptatt. 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Helse Midt skal lede jobben med å tilrettelegge bedre for å innføre presisjonsmedisin, men som Dagens Medisin skriver, ble utredningen forsinket på grunn av covid-19-situasjonen.

Mandat for oppdraget, som egentlig skulle drøftes i mars, ble i stedet tatt opp fagdirektørmøte i juni. 

Det kommer frem i et skriftlig svar fra helse- og omsorgsminister Bent Høie, på et spørsmål fra AP-representanten Ruth Grung.

– Jeg har gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å utrede og implementere ordninger for midlertidig innføring og reevaluering av nye metoder i system for Nye metoder. Arbeidet, som ledes av Helse Midt-Norge RHF, ble dessverre utsatt pga. covid-19, men er nå gjenopptatt, skriver Høie. 

Spørsmålet fra Grung var om statsråden, fram til evalueringen av Nye metoder foreligger, vil vurdere å gi de regionale helseforetakene i oppdrag å gjennomføre utvalgte pilotprosjekter for å skape et bedre kunnskaps- og erfaringsgrunnlag til evalueringen og anbefalingene, samt bidra til å utvikle nye behandlingstilbud til alvorlige syke pasientene. 

– Arbeidet knyttet til evalueringen vil ta tid. Den eksterne aktøren som skal gjennomføre evalueringen, har frist til å oppsummere evalueringer og anbefaler innen 31.10.2021. Fagmiljøer ønsker å bruke denne tiden til å sikre et bedre kunnskaps- og erfaringsgrunnlag til evalueringen. Det er også ønskelig å teste ut alternativer i mindre skala før man anbefaler store systemendringer. En slik utprøving åpner også for å utvikle persontilpasset behandling til alvorlig syke pasienter, utdyper hun i spørsmålet.  

Høie mener tidsrammen på ett år, som evalueringen er gitt, er nødvendig for å sikre at oppdragstaker kan gå inn i prosessene og også involvere de berørte aktørene på en god måte.

I oppdragsdokumentene til de regionale helseforetakene for 2020, het det følgende fra Helse- og omsorgsdepartementet:

 «De regionale helseforetakene skal, under ledelse av Helse Midt-Norge RHF, utrede og implementere ordninger for midlertidig innføring og revurdering av nye metoder i Nye metoder for å tilrettelegge for innføring av persontilpasset medisin i tjenesten.»

Powered by Labrador CMS