Nytt IT-system i Helse Midt - i Danmark hagler kritikken mot samme system

Selskapet som skal levere Helseplattformen i Helse Midt har også levert den danske Sundhedsplatformen. I Danmark har kritikken haglet i to år.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Som Dagens Medisin skriver, står det amerikanske selskapet Epic igjen i konkurransen om å levere Helseplattformen, etter at Cerner trakk seg fra anbudskonkurransen.

I Danmark har mye gått galt, siden utrullingen av systemet startet:

I to år har det stadig kommet frem nye historier i danske medier om det storstilte prosjektet Sundhedsplatformen i Danmark.

Jørgen P. Bansler er professor på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet med speciale i offentlige IT-systemer.

      
        Foto: Københavns Universitet
Jørgen P. Bansler er professor på Datalogisk Institut ved Københavns Universitet med speciale i offentlige IT-systemer. Foto: Københavns Universitet

Kritikken har haglet fra alle hold siden implementeringen startet.

Sundhedsplatformen er nå implementert på samtlige sykehus i to regioner; Region Hovedstaden og Region Sjælland.

Særlig legene har rast mot systemet fordi de mener det stjeler tid og oppmerksomhet fra pasientbehandlingen.

De har varslet om feil og at de befinner seg i en krisetilstand: Blant annet har klinikerne fortalt i media at kreftpasienter ikke behandles i tide, beskrevet alvorlige medisineringsfeil og at produktiviteten på sykehusene faller, ifølge Jørgen P. Bansler, som er professor i datalogi ved Københavns universitet.

Bansler har fulgt situasjonen nøye, og gjorde nylig en gransking av effekten av Sundhedsplatformen og hvordan den påvirker effektiviteten på sykehusene.

Bansler uttaler at han synes det er vanskelig å forstå hvordan regionene har funnet frem til at Sundhedsplatformen og tilsvarende EPJ-systemer kan høyne effektiviteten, når man ser på erfaringer fra USA.

Hans gransking, referert i IT-avisen Version2.dk, konkluderer med at i flere tilfeller, så viser amerikanske erfaringer med Epic, og tilsvarende EPJ-systemer, det motsatte – at systemene reduserer kvaliteten på journalene og produktiviteten på sykehusene.

 – Virker svært gammeldags
Til Dagens Medisin sier han at det ikke er lett å gi én enkel forklaring på hvorfor det har gått så galt med implementeringen av Sunhedsplatformen i Danmark.

– Det kan både skyldes selve programvaren, måten de to regionene har valgt å konfigurere systemet på og den organisatoriske implementeringen av systemet, sier han.

– En del av problemene henger uten tvil sammen med selve Epics system, mener han:  

– Det er snakk om et meget komplekst system, som er vanskelig å forstå, konfigurere og bruke. Brukersnittet er på mange måter ulogisk og uoversiktlig. Det virker svært gammeldags og lever ikke opp til allment aksepterte kriterier for design av gode brukergrensesnitt, sier Bansler til Dagens Medisin.
Utviklet for det amerikanske helsevesenet
Han peker på at systemet er utviklet for det amerikanske helsevesenet, som på mange områder skiller seg vesentlig fra det danske.

Videre mener han at en del av forklaringen også er de mange utfordringene rundt å tilpasse programvaren til danske forhold, noe han beskriver som en kjempejobb.

– Dette har ikke vært prioritert høyt nok – eller utført kompetent nok.

– Et enkelt eksempel er at man ikke fikk til å oversette alle engelske begreper til dansk før utrulling av systemet.

– Klinikerne har ikke i tilstrekkelig omfang vært involvert i sentrale beslutninger om hvordan man skulle tilpasse systemet.

Bansler peker også på at det har, og fortsatt er, store problemer med å få Sundhedsplatformen til å «snakke» med nasjonale systemer og registre.
Danmark har også hatt store problemer med det organisatoriske, viser han til:

Reduserte antallet legesekretærer
– Regionene har besluttet å redusere antallet legesekretærer i forbindelse med innføringen av Sundhedsplatformen, og  å la legene overta notatskriving og dataregistrering, samt bestilling av medisiner, undersøkelser og prøver.

– Resultatet nå er at legene bruker langt mer tid foran skjermen og har mindre tid til pasientene.

Han mener innføringen har nødvendiggjort vesentlige endringer i tilretteleggingen av arbeidet for legene, og at disse endringene ikke var planlagt og forberedt godt nok.

– Opplæringen av brukerne har vært helt utilstrekkelig. Dette medførte kaotiske tilstander da utrullingen av systemet startet i 2016, sier Bansler til Dagens Medisin.

Mandag uttalte kommunikasjonssjef for Helseplattformen i Helse Midt-Norge, Sigrun Berge Engen,  at de ikke er bekymret for at det samme skal skje i Norge:

– Vi følger nøye med på anskaffelser som ligner våre, også den i Danmark. Vi har besøkt og sett på Epics løsninger i flere land og satt oss inn i andre prosjekter, både det som er bra og mindre bra. Suksesskriteriene hos oss er hvordan vi tar imot teknologien.

– Så dere er ikke bekymret for kritikken mot systemet i Danmark?

– Nei vi er ikke bekymret for det, vi føler oss trygge på en god løsning. Nøkkelen til å lykkes er blant annet bred involvering fra de ansatte i helsetjenesten, sa Berge Engen til Dagens Medisin. 
Mandag kontaktet Dagens Medisin også selskapet Epic for en kommentar om hvordan de ser på kritikken fra Danmark:

Tirsdag ettermiddag viser Meghan Roh talsperson for Epic, i en epost til at anbudskonkurransen ikke er avsluttet ennå.

– Men vi tror Helseplattformen er i en god posisjon for å nyttiggjøre seg de beste erfaringene fra de som bruker systemet i dag, som Johns Hopkins og Mayo Clinic, i tillegg til de danske erfaringene.
Dagens Medisin har onsdag bedt Roh om eventuelle utdypende kommentarer til kritikken i Danmark.

Powered by Labrador CMS