EIEROPPNEVNTE: Styrene i de regionale helseforetakene er øverste ansvarlige organ i helseregionen. Styreleder i Helse Midt-Norge Odd Inge Mjøen og styreleder i Helse Vest, Agnes Landstad oppnevnes av helseministeren. 

Foto: pressefoto

Nye styreledere i Helse Vest og Helse Midt

Agnes Landstad er ny styreleder i Helse Vest. Odd Inge Mjøen får oppgaven i Helse Midt-Norge. – Jeg sterkt motivert, sier Mjøen. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har i dag utnevnt styreledere og styremedlemmer for de regionale helseforetakene.

Odd Inge Mjøen blir ny styreleder i Helse Midt-Norge. Agnes Landstad er ny styreleder i Helse Vest. I tillegg er det også endringer blant de andre styremedlemmene i helseforetakene.

– Jeg vil takke styrelederne og styremedlemmene som nå går av for jobben de har gjort. De har lagt ned en stor og viktig arbeidsinnsats over flere år til det beste for sykehusene og pasientene. Samtidig er jeg godt fornøyd med de nye styremedlemmene og styrelederne som kommer inn. Jeg har satt sammen styrer med bred kompetanse og god samfunnsforståelse som skal bidra til å realisere regjeringens politikk. De nye styrene er godt egnet i arbeidet med å styrke vår felles helsetjeneste, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, ifølge en nyhetsmelding på regjeringens hjemmesider. 

Jeg er sterkt motivert for å ta på meg oppgaven som styreleder i det regionale helseforetaket for Møre og Romsdal og Trøndelag Odd Inge Mjøen

– Spesialisthelsetjenesten er av stor betydning for alle innbyggere, og den er særdeles kompetent. Det har vi ikke minst erfart nå under pandemien der det er lagt ned en formidabel innsats fra de ansatte. Derfor er jeg sterkt motivert for å ta på meg oppgaven som styreleder i det regionale helseforetaket for Møre og Romsdal og Trøndelag, sier Mjøen, ifølge Helse Midt-Norges hjemmesider. 

Dette er et ordinært styrevalg, og styremedlemmene er oppnevnt for en periode på to år. De nye styrene får det samlede styringskravet for 2022 etter helseministerens sykehustale tirsdag 11. januar.

Styret for Helse Sør-Øst RHF vil bestå av følgende styremedlemmer:  

 • Svein Ingvar Gjedrem (styreleder)
 • Nina Tangnæs Grønvold (nestleder) ny
 • Bushra Ishaq
 • Einar Lunde
 • Harald Vaagaasar Nikolaisen ny
 • Peder Kristian Olsen ny
 • Kristin Vinje ny

Ansattvalgte:

 • Kirsten Brubakk
 • Christian Grimsgaard
 • Lasse Sølvberg

Styret for Helse Midt-Norge RHF vil bestå av følgende styremedlemmer:  

 • Odd Inge Mjøen  (styreleder) ny styreleder
 • Liv Stette (nestleder)
 • Steinar Kristoffersen
 • Siri Forsmo ny
 • Arnhild Holstad ny
 • Lasse Alstad Berre ny
 • Jarle Holberg ny

Ansattvalgte:

 • Lindy Jarosch-von Schweder
 • Tore Brudeseth
 • Anita Solberg

Styret for Helse Vest RHF vil bestå av følgende styremedlemmer:  

 • Agnes Landstad (styreleder) ny
 • Olin Johanne Henden (nestleder)
 • Gunnar Berge
 • Anne Karin Hamre ny
 • Oddvar Kaarbøe ny
 • Solfrid Borge ny
 • Tord Anton Haaland ny

Ansattvalgte:

 • Wenche Kristin Røkenes
 • Marie Skontorp
 • Egil Olsen

Styret for Helse Nord RHF vil bestå av følgende styremedlemmer:  

 • Renate Larsen (styreleder)
 • Inger Lise Strøm (nesteleder)
 • Kari Jørgensen
 • Svenn Are Jenssen
 • Rune Gjertin Rafaelsen ny
 • Henrik Olsen ny
 • Anne Husebekk ny

Ansattvalgte:

 • Ann-Mari Jenssen
 • Sissel Alterskjær
 • Kari B. Sandnes
Powered by Labrador CMS