NY: Hege Gjessing, direktør i Sykehuset Østfold, er ett av de nye medlemmene i styret til St. Olavs hospital. 

Foto: Vidar Sandnes

Dette er de nye styre-medlemmene i Midt-Norge

Nye styrer for helseforetakene i Helse Midt-Norge for perioden 2022 til 2024 er oppnevnt. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

GÅR INN SOM LEDER; Ola H. Strand blir styreleder ved St. Olavs hospital. Foto: Helse Midt-Norge

Tordag ble sammensetningen av styrene helseforetakene i Midt-Norge avgjort.

Nye ledere
To av styrene får ny styreleder. I Helse Nord-Trøndelag tar tidligere Verdal-ordfører og Ap-politiker Gerd Janne Kristoffersen over posten som styreleder. Hun har tidligere vært styremedlem.

Ved St. Olavs hospital tar Ola H. Strand, som tidligere har ledet styret i HElse Midt-Norge, over ledervervet.

Med seg får han blant annet tidligere president i Legeforeningen og nåværende direktør ved Sykehuset Østfold, Hege Gjessing, som nytt styremedlem. 

En gjenganger på listene er tidligere direktør og nåværende direktør for eierstyring i Helse Midt-Norge, Nils Kvernmo. Han sitter som styreleder i det nyopprettede helseforetaket Hemit, i tillegg til å være medlem i to styrer.

Dette er den fullstendige listen over de nye styrene:

​Styret for St. Olavs hospital HF:

Ola Strand, styreleder (ny)

Anne Borg, nestleder (ny rolle, styremedlem siden 2020)

Jon Sverre Aasen, styremedlem (ny)

Hege Gjessing, styremedlem (ny)

Nils Kvernmo, styremedlem

FRA POLITIKKEN: Tidligere ordfører og Ap-politiker Gerd Janne Kristoffersen blir styreleder i Helse Nord-Trøndelag. Foto: Helse Midt-Norge

Vivi Bakkeheim, styremedlem

Gro Lillebø, styremedlem

John Olav Berdahl, styremedlem

Styret for Helse Nord-Trøndelag HF:

Gerd Janne Kristoffersen, styreleder (ny rolle, styremedlem siden 2020)

Gunnar Lien, nestleder (ny rolle, styremedlem siden 2020)

Ellinor Jåma, styremedlem (ny)

Torstein Baade Rø, styremedlem (ny)

Nils Kvernmo, styremedlem

Bernt Melby, styremedlem

Annbjørg Støa, styremedlem

Hege Trana, styremedlem

Styret for Helse Møre og Romsdal HF:

Ingve Theodorsen, styreleder

Gerd Marit Langøy, nestleder (ny rolle, styremedlem siden 2019)

Toril Forbord, styremedlem

Bjarne Storset, styremedlem

Torill Ytreberg, styremedlem (ny)

Anette Lekve, styremedlem

Sigurd Torvik Heian, styremedlem

Hilde Furnes Johannessen, styremedlem


Styret for Sykehusapotekene i Midt-Norge:

Roar Lervik, styreleder

Monica Rolfsen, nestleder

Åge Austheim, styremedlem

Olav Spigset, styremedlem (ny)

Gunn Fredriksen, styremedlem

Ingebjørg Sandøy Rødahl, styremedlem

Kristin Eide, styremedlem

Styret for Hemit HF ble oppnevnt høsten 2021 da helseforetaket ble stiftet.

Slik er styret sammensatt:

Nils Kvernmo, styreleder

Anne-Marie Barane, nestleder

Grethe Aasved, styremedlem

Øyvind Bakke, styremedlem

Annamaria Forsmark, styremedlem (ny)

Grete Enge Garshol, styremedlem

Powered by Labrador CMS