KOM DÅRLIG UT: Helgelandssykehuset kom dårlig ut i på målinger av 100 dagers postoperativ dødelighet. Nå er operasjonene evaluert på nytt. Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør i Helgelandssykehuset, sier det er beklagelig at nye evalueringer er lekket til media. 
  Foto: Helgelandssykehuset/arkvivfoto

KOM DÅRLIG UT: Helgelandssykehuset kom dårlig ut i på målinger av 100 dagers postoperativ dødelighet. Nå er operasjonene evaluert på nytt. Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør i Helgelandssykehuset, sier det er beklagelig at nye evalueringer er lekket til media.

 

Foto: Helgelandssykehuset/arkvivfoto

Helgelandssykehuset i intern melding: – Operasjoner har vært til fare for pasientene

En rapport som er utarbeidet av Helgelandssykehuset, basert på tre eksterne evalueringer, viser «funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter». –  Vi er overrumplet og svært fortvilet, sier ansatt. 

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Tarmkreftkirurgien ved Helgelanssykehuset har vært til fare for pasientene. Det kommer frem i en intranettmelding fra sykehuset, publisert etter at Rana Blad omtalte saken mandag kveld. 

Konklusjonen kommer i en rapport basert på tre eksterne evalueringer i kjølvannet av at alle planlagte kreftkirurgiske operasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen ble stanset med umiddelbar virkning den 12. januar.

Årsaken var at sykehuset kom svært dårlig ut når man måler såkalt 100 dagers postoperativ dødelighet i målingene fra Nasjonalt kvalitetsregister for tykk- og endetarmskreft. Resultatene offentliggjøres årlig.

–  Vi er overrumplet og svært fortvilet
Ingeborg Steinholt er LIS-lege og representant for sykehusets kvalitetsutvalg. Hun sier til Dagens Medisin at de først ble kjent med noe av innholdet i evalueringene da Rana Blad omtalte saken mandag.

Vi føler oss svært dårlig behandlet Ingeborg Steinholt

–  Vi hørte rykter om at evalueringene var klare, og ba om å få disse i midten av forrige uke. Vi er kalt inn til et møte førstkommende fredag, og ba derfor om å få dem slik at vi kunne sette oss inn i saken. Selv ikke kirurger hos oss som har vært involvert i evalueringen har ikke fått se disse, sier Steinholt, som sier de føler seg overrumplet og svært fortvilet:

–  Vi som er ansatt som leger ved kirurgen har ikke hørt et pip fra ledelsen om dette. Først i går kveld (mandag, journ.anm) , etter at Rana Blad skrev om dette, fikk vi tilsendt evalueringene.  

–  Vi føler oss svært dårlig behandlet, sier Steinholt.

– Sterkt beklagelig at media har fått tilgang
Hulda Gunnlaugsdottir, administrerende direktør i Helgelandssykehuset skriver i en e-post til Dagens Medisin at: 

– Det var planlagt og innkalt til et felles møte med ledere og fagfolk i de kirurgiske miljøene i Sandnessjøen og Mo i Rana fredag 4. september. Der skulle vi ha en gjennomgang av alle de tre delrapportene og den sammenstilte rapporten som nå er utarbeidet.

– I møtet skulle vi diskutere tiltak og veien videre. Det er sterkt beklagelig at media har fått tilgang til disse rapportene før vi fikk gjort denne gjennomgangen og satt i gang den planlagte prosessen og tiltakene. Det skal være trygt å være pasient i Helgelandssykehuset, og nå er det viktig at vi får gjort en grundig gjennomgang og at vi jobber som ett Helgelandssykehus, redegjør Gunnlaugsdottir. 

Skal melde fra til Helsetilsynet
I en intranettmelding fra Helgelandssykehuset, lagt ut etter at saken ble slått opp i Rana Blad mandag kveld, kommer det fram at Helgelandssykehuset har utarbeidet en rapport om kvaliteten på operasjoner i forbindelse med tykktarmskreft i årene 2016 og 2020. En rapport som er et resultat av kvalitetsarbeidet i etterkant av den midlertidige stansen av kreftkirurgien i januar.

Den er basert på tre eksterne evalueringer fra Universitetssykehuset i Nord-Norge, Oslo universitetssykehus og St. Olavs Hospital.

«Dessverre viser rapporten funn i strid med god praksis og operasjoner som også har vært til fare for pasienter. Vi kommer til å melde forholdene til Helsetilsynet og iverksette nødvendige tiltak for å sikre trygg pasientbehandling», skriver sykehuset på sine intranettsider.

Videre står det at sykehuset vil ta kontakt med alle berørte pasienter så snart som mulig. Og ansatte oppfordres til å ta kontakt med nærmeste leder ved spørsmål.

Startet opp igjen etter stans
Få dager etter all kreftkirurgi ble stanset, den 18. januar, konkluderte en faggruppe bestående av ressurspersoner fra Helse Nord, det kirurgiske miljøet i Sandnessjøen, UNN og fagavdelingen i Helgelandssykehuset, at det ikke var «grunn til uro med hensyn til kvalitet og pasientsikkerhet ved tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset Sandnessjøen».

Operasjonsstansen ble opphevet.

Dagens Medisin har vært i kontakt med Helse Nord, som vil kommentere saken senere i dag. 

Powered by Labrador CMS