BETENT STRID: I oktober grep styret i Helse Nord inn i det som har blitt en betent strid mellom fagmiljøene i de to sykehusene Sandnessjøen og Mo i Rana og bestemte at alle planlagte tarmkreftoperasjoner midlertidig skulle utføres ved Nordlandssykehuset i Bodø. Direktør Cecilie Daae sier at denne ordningen fortsetter, inntil videre. 

Foto: Siri Gulliksen Tømmerbakke

Helse Nord: – Vi tar tilbakemeldingene på største alvor

Helse Nord har ikke fulgt opp nasjonale anbefalinger ved å opprettholde et desentralisert tilbud til tarmkreftpasienter. Og heller ikke hatt på plass risikoreduserende tiltak for å kompensere for dette.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Det er den klare tilbakemeldingen fra tre eksterne eksperter som har gransket kvaliteten på tarmkreftkirurgien i Helgelandssykehuset.

– Vi tar tilbakemeldingene på største alvor, forsikrer Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord RHF, overfor Dagens Medisin.

– En nyansering kan være at det har vært utført kvalitetsarbeid på dette området siden 2017. Det som blir viktig nå, etter tilbakemeldingene fra tre gode eksterne fagpersoner, er å erkjenne at vi, tross dette kvalitetsarbeidet, ikke har oppnådd tilstrekkelig gode resultater, legger hun til. 

Må samles
Ekspertgruppen, som har bestått av Rolv-Ole Lindsetmo (UNN), Tore Stornes (St. Olavs hospital) og Arild Nesbakken (Oslo universitetssykehus), anbefaler at kirurgi for tykktarmskreft snarest bør samles til ett geografisk sted på Helgeland. 

De mener også det bør være rutiner for at akuttpasienter eller høyrisikopasienter skal behandles ved et sentralsykehus eller regionsykehus. 

– Helse Nord i gang med å revidere den regionale kreftplanen, herunder funksjonsfordeling, volum og kvalitet i sykehusene i hele regionen og på alle kreftområder, sier Daae, og forsikrer at anbefalingene til ekspertgruppen vil bli hensyntatt i denne prosessen.

Vi må erkjenne at vi, tross dette kvalitetsarbeidet, ikke har oppnådd tilstrekkelig gode resultater.   Cecilie Daae, adm.dir Helse Nord RHF

Fagsjef i Helse Nord, Geir Tollåli har tidligere skissert at den reviderte kreftplanen skal være klar til styrebehandling i løpet av våren 2021.

Flyttevedtak opprettholdes inntil videre
I oktober grep styret i Helse Nord inn i det som har blitt en betent strid mellom fagmiljøene i de to sykehusene Sandnessjøen og Mo i Rana.

Det regionale helseforetaket vedtok at alle planlagte tarmkreftoperasjoner ved Helgelandssykehuset midlertidig skulle flyttes til Nordlandssykehuset,«for å sikre forutsigbarhet for pasienter og pårørende mens arbeidet med videreutvikling av pasientsikkerhet innenfor tarmkreftkirurgiområdet og arbeidsmiljø pågår».

– Hva får denne rapporten å si for den midlertidige flyttingen av tarmkreftkirurgien?

– Den opprinnelige tenkingen var at den midlertidige flyttingen skulle vedvare inntil Helgelandssykehuset hadde fått gjennomgått det kvalitetsarbeidet de hadde lagt opp til. I lys av dette tydelige budskapet fra de eksterne ekspertene, samt at vi har grunn til å tro at det kommer tilsvarende konklusjoner fra Statens helsetilsyn, må vi ta en ny dialog med Helgelandssykehuset om dette, sier hun.

– Det er ikke satt en sluttdato på vedtaket om flytting av operasjoner. Det vil vedvare inntil videre, og i påvente av resultatet av flere parallelle prosesser, deriblant arbeidsmiljøtiltak, legger hun til.

Skal diskutere funn
Daae sier Helse Nord har god dialog med Helgelandssykehuset.

– Jeg fikk først rapporten i går. Nå skal vi lese nøye gjennom den og diskutere funnene med Helgelandssykehuset.

– Vil styret i Helse Nord bli kalt inn til et ekstraordinært styremøte i anledning rapporten?

– Det er for tidlig å si, men jeg skal ta kontakt med styreleder og spørre om det er behov for det.

– Det skal være trygt
– Vi vil følge alle tilbakemeldinger fra Statens helsetilsyn, og i tett samarbeid med UNN, Nordlandssykehuset og Helse Nord skal vi fortsette det interne kvalitetsarbeidet for å sikre et tilbud av høy kvalitet til pasientene på Helgeland, forsikrer administrerende direktør i Helgelandssykehuset, Hulda Gunnlaugsdottir, i en kommentar som følger rapporten. 

Også hun tar saken på største alvor: 

– Saken handler om våre pasienters sikkerhet. Det skal være trygt å være pasient i Helgelandssykehuset. I Helgelandssykehuset gjøres det hver dag året rundt meget godt faglig arbeid, til det beste for pasientene på Helgeland. Pasientfokus var bakgrunnen for at hele fagmiljøet var opptatt av å gjøre en intern kvalitetsgjennomgang på dette fagområdet.

Powered by Labrador CMS