Helgelandssykehuset har kommet til at det likevel ikke er grunn til å uroe seg over kvaliteten på kreftkirurgien ved Sandessjøen sykehus. Illustrasjonsfoto: Helgelandssykehuset. Foto:

Avlyste kreftkirurgi – nå starter operasjonene opp igjen

Helgelandssykehuset konkluderer med at man likevel kan operere tykktarmskreft ved sykehuset i Sandessjøen.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

En faggruppe bestående av ressurspersoner fra Helse Nord, det kirurgiske miljøet i Sandnessjøen, UNN og fagavdelingen i Helgelandssykehuset, har undersøkt pasientjournaler for årene 2016–2019.

–  Ingen grunn til uro
–  Faggruppens medlemmer finner ingen grunn til uro med hensyn til kvalitet og pasientsikkerhet ved tarmkreftkirurgi i Helgelandssykehuset Sandnessjøen, heter det fra Helgelandssykehuset, som har opphevet operasjonsstansen som ble varslet tidligere i januar.

Beslutningen om å stenge operasjonsvirksomheten ble tatt på bakgrunn av tall fra Kreftregisteret og faglige råd fra medisinskfaglige rådgivere. Nå beklager Hulda Gunnlaugsdóttir, administrerende direktør ved Helgelandssykehuset, håndteringen av saken:

Sykehusdirektøren beklager
– Denne beslutningen handlet om pasientsikkerhet. Hensynet til pasientene kommer alltid først. Jeg ser imidlertid at prosessen fram til beslutningen ble tatt, og formidlingen av denne, burde vært håndtert annerledes og bedre av meg. Det beklager jeg. Jeg skulle brukt bedre tid på dialogen med fagpersonene som var involvert, før beslutningen ble tatt, sier Gunnlaugsdóttir.

Resultatene som gjorde at all kreftkirurgi ved sykehuset i Sandessjøen ble stanset med umiddelbar virkning, fortalte at sykehuset kom svært dårlig ut når man måler såkalt 100 dagers postoperativ dødelighet.

Leger ved sykehuset reagerte kraftig, og advarte mot å bruke resultatene slik fordi tallmaterialet er svært lite.

–  Hvis de mener det er fare for liv og helse – så er det i så fall forferdelig at ledelsen har latt oss holde på i fire år med disse operasjonene, sa Ingeborg Steinholt, LIS-lege og representant for sykehusets kvalitetsutvalg til Dagens Medisin.

Også Kreftregisterets Liv Marit Dørum undersreket i et intervju med Dagens Medisin, at man må tolke tallene med varsomhet.
Les mer: - Svært lite tallmetariale på kreftkirurgien

Grunnen er at tallmaterialet for kirurgien ved Sandessjøen er så lite at det er på grensen til å i det hele tatt bli vist på sykehusnivå.

Powered by Labrador CMS