Helse- og omsorgskomiteens Bård Hoksrud (Frp) engasjerer seg i spørsmålet om off label-behandling av MS-pasienter.  Foto: Vidar Sandnes
Helse- og omsorgskomiteens Bård Hoksrud (Frp) engasjerer seg i spørsmålet om off label-behandling av MS-pasienter. Foto: Vidar Sandnes

Frp spør om off label-behandling ved MS

Helse- og omsorgskomiteens Bård Hoksrud (Frp) ber helseministeren gjøre rede for bruken av off label-behandling.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Som Dagens Medisin har skrevet, behandler flere norske sykehus MS-pasienter med legemidlet rituximab, en behandling som ikke er godkjent for å behandle MS og derfor brukes såkalt «off label».

Gjør unntak
I juni besluttet fagdirektørene i de regionale helseforetakene å innføre et gruppeunntak for behandling med rituksimab til MS-pasienter, for at pasientene skulle kunne få behandlingen mens det gjøres en metodevurdering av rituksimab og andre MS-medikamenter

Reglene er slik at en ny metode ikke skal tas i bruk til pasienter mens den er til vurdering i Beslutningsforum for nye metoder.

Dette unntaket er Legemiddelidustrien (LMI) kritisk til, og nå engasjerer også stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp ) seg i saken. I et skriftlig spørsmål i Stortinget ber han helseminister Bent Høie (H) svare på følgende:

– Hvordan ser statsråden prinsipielt på at fagdirektørene i de regionale helseforetakene har besluttet at off label-behandling er en av behandlingsmetodene som skal brukes i behandlingen av pasienter med MS, til tross for at det finnes flere godkjente legemidler?

Haukeland universitetssjukehus er blant sykehusene som har vært mest aktive i bruken, og har over 200 pasienter på slik behandling.

Powered by Labrador CMS