KREVER BEHANDLING: – Jeg krever at den blir sendt ut på høring og at regjeringen fremmer en sak til Stortinget, uttaler Sylvi Listhaug. Arkivbilde: Vidar Sandnes

Foto:

Krever at Stortinget behandler evaluering av Nye metoder

– Det er uaktuelt at evalueringen skal havne i skuffen til helseministeren, uttaler Sylvi Listhaug (Frp).

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

– Jeg har ikke planer om at evalueringen skal sendes på høring. Evalueringsrapporten vil inngå i kunnskapsgrunnlaget for videreutviklingen av systemet og bidra til å identifisere bevarings- og endringspunkter.

Det svarte helse- og omsorgsminister Bent Høie i juli på skriftlig spørsmål fra Sylvi Listhaug om evalueringen skal sendes på høring og når Stortinget får den til behandling.

– Vil rapportere til Stortinget
Evalueringen av Nye metoder skal være klar i oktober.

Videre svarte Høie:

– Utviklingsarbeidet i Systemet for nye metoder foregår kontinuerlig, parallelt med den pågående evalueringen. Systemforbedring initieres både gjennom konkrete oppdrag gitt fra departementet til de regionale helseforetakene og etter initiativ fra tjenesten og etatene.

– Jeg vil i de ordinære prosessene rapportere til Stortinget på vedtak nummer 294, 13. desember 2019 Evaluering av systemet for Nye metoder for legemidler.

Krever høring
Sylvi Listhaug krever nå at evalueringen sendes ut på høring og at regjeringen fremmer sak til Stortinget.

– Det er uaktuelt at evalueringen skal havne i skuffen til helseministeren. Jeg krever at den blir sendt ut på høring og at regjeringen fremmer en sak til Stortinget. Dette er en svært viktig sak for alle de som rammes av at Norge er en sinke i å ta i bruk nye medisiner og behandlinger. Hvis ikke kommer Frp til å fremme et eget forslag på Stortinget om å skrote dagens system, og ha en bred høring der alle som lider under dagens system skal få komme til orde, uttaler Listhaug.

– Vi har sett alt for mange eksempler på hva som er problemet med dagens godkjenning av medisiner, og de som i dag venter på livsnødvendige medisiner har ingen tid å miste. Frp vil ha et nytt system der pasienter og fagfolk involveres i mye større grad, vi må ha åpenhet om hvorfor medisiner avslås, innføre ankemulighet når medisiner avslås og norske myndigheter sin betalingsvillighet for medisiner må økes betraktelig. Frp sitt mål er at Norge skal ha kortest behandlingstid for å godkjenne nye legemidler i Europa.

Powered by Labrador CMS