PRISVINNER: Ingeborg Senneset er årets mottaker av Fredrikkeprisen.

Ingeborg Senneset tildelt Fredrikkeprisen

Journalist og forfatter Ingeborg Senneset tildeles Sanitetskvinnenes hederspris Fredrikkeprisen.

Publisert

Senneset får prisen for å ha satt spiseforstyrrelser på dagsordenen og for å fremme vitenskap og fakta.

– Du har en unik evne til å sette ord på en smertefull lidelse mange bærer. Gjennom erfaring og kunnskap bidrar du til å bygge ned skam og stigma, sa organisasjonsleder Marit Bjørnstad i Sanitetskvinnene da hun overrakte Senneset prisen.

Senneset berømmes for å bruke sin egen historie til å sette spiseforstyrrelser på dagsordenen og for sin kamp for at vitenskap og fakta skal være grunnlaget for helsebeslutninger.

Juryen la i sin begrunnelse vekt på at spiseforstyrrelser er en alvorlig og ofte stigmatisert lidelse som trenger en sterk og uredd stemme. Sennesets kamp mot myter og for forskningsbasert kunnskap er viktig i en tid der feilinformasjon om helse er utbredt, heter det.

Fredrikkeprisen deles ut hvert år og omfatter en statuett av Sanitetskvinnenes grunnlegger Fredrikke Marie Qvam, et diplom og 100.000 kroner som doneres videre til et godt formål som prisvinneren selv velger. Senneset har valgt å gi prispengene til norske PEN – i tråd med hennes engasjement for ytringsfrihet og en opplyst debatt, både på helseområdet og generelt.

– Vi lever i en tid der det offentlige ordskiftet lett manipuleres, og der udokumenterte og direkte helsefarlige påstander kan spres til urovekkende mange på kort tid. Vi trenger da modige og tydelige stemmer som din, som uredd etterspør kildekritikk og vitenskapelig kunnskap, sa Bjørnstad.

Det er grupper eller personer som på en fremragende måte tar opp og synliggjør saker innenfor organisasjonens formål, som tildeles Fredrikkeprisen. I fjor fikk fotballpresident Lise Klaveness prisen, mens tidligere vinnere er Maren Lundby, Birgit Skarstein, Lene Marlin, Else Kåss Furuseth og Marie Simonsen.

Powered by Labrador CMS