SAMARBEID: – Forsvaret er helt avhengig av et fungerende helsevesen, vi er hverken dimensjonert for å være over alt eller løse alle typer helseoppgaver, sier Roar Størksen, kommandørkaptein og sjef for avdeling for plan, styrkebeskyttelse og operasjon i Forsvarets sanitet. Illustrasjonsbilde fra øvelse: Forsvarets sanitet

Foto:

Nytt samarbeidsforum for helseberedskap

Forsvarets sanitet har invitert beredskapsavdelingene i Helsedirektoratet og de regionale helseforetakene (RHF) til nytt samarbeidsforum. Forumet har fått navnet Totalforsvarsarbeidsgruppe helse.

– Krigen i Ukraina viser oss hvor viktig det er at helsevesenet og den militære saniteten samarbeider og har felles planer for helsetjenestene i krig, uttaler seniorrådgiver Kamilla Haugsaasen Nordvang i Helsedirektoratet til Forsvarets nettside.

Nordvang sier at man ser at kamphandlinger i Ukraina ikke bare rammer de militære, men også sivile helseinstitusjoner.

Skrivebordsøvelse

Arbeidsgruppen hadde den 8. juni et møte hvor det ble gjennomført en skrivebordsøvelse hvor deltakerne gjennomgikk scenarioer som krever bruk av totalforsvaret. Forsvaret skriver på egen nettside at øvelsen produserte diskusjoner som gir gode muligheter for utvikling av saniteten og helsevesenet, i rammen av totalforsvaret.

Dagens Medisin har tidligere omtalt rapporten «Fremtidens sanitet – effektiv ressurs i Forsvaret og totalforsvaret».

Rapporten, forfattet av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), beskrev at evnene til Forsvarets sanitet i 2028 vil være lik den i 2005. FFI beskrev at saniteten og helsevesenet ikke er forberedt på morgendagens trusler.

Roar Størksen, kommandørkaptein og sjef for avdeling for plan, styrkebeskyttelse og operasjon i Forsvarets sanitet uttaler at den nye arbeidsgruppen er et av svarene på hvordan Forsvaret og helsevesenet kan ta tak i felles utfordringer.

– Forsvaret er helt avhengig av et fungerende helsevesen, vi er hverken dimensjonert for å være over alt eller løse alle typer helseoppgaver, sier Størksen.

Fra venstre: Roar Størksen, Forsvarets sanitet; Camilla Haugaasen Nordvang, Helsedirektoratet; og Jonny Brodersen, Helse Nord RHF. Foto: Forsvarets sanitet

– Gjensidig avhengighetsforhold

Beredskapsdirektør i Helse Nord RHF, Jonny Brodersen sier de er avhengig av at Forsvaret og saniteten ivaretar sårede i områder der deres ressurser ikke kan være på grunn av sikkerhetssituasjonen.

– Dette er et gjensidig avhengighetsforhold, uttaler Brodersen.

I 2021 utga Forsvarets sanitet Forsvarets konsept for traumesystem i Norge for å sikre god utnyttelse av Forsvarets begrensede sanitetsressurser. Konseptet er en erkjennelse av at helsetjenester også i krise og krig er best ivaretatt av helsevesenet.

– Forsvaret og helsevesenet har lenge møttes på mange nivå for å styrke helseberedskapen, og det nyetablerte møtepunktet skal bidra til å koordinere arbeidet helhetlig, sier Størksen.

Powered by Labrador CMS