– Svært få nordmenn kjøper antibiotika i utlandet

Norske forskere har spurt nær 20.000 deltakere i en befolkningsundersøkelse i Tromsø om hvorvidt de kjøpte antibiotika i utlandet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

FÅ SOM KJØPER: – Det er veldig få som kjøper antibiotika i utlandet, forklarer forsker og førsteforfatter Kirsten Gravningen i Folkehelseinstituttet (FHI).

      
        Foto: Helse Nord
FÅ SOM KJØPER: – Det er veldig få som kjøper antibiotika i utlandet, forklarer forsker og førsteforfatter Kirsten Gravningen i Folkehelseinstituttet (FHI). Foto: Helse Nord

– Det er veldig få som kjøper antibiotika i utlandet, forklarer forsker og førsteforfatter Kirsten Gravningen i Folkehelseinstituttet (FHI).

Studien ble nylig publisert i tidsskriftet PLOS-One og kan leses her.

Gravningen, som er overlege ved Folkehelseinstituttet (FHI) ved avdeling for smittevern og beredskap, forteller til Dagens Medisin at studien konkluderer med at veldig få kjøper antibiotika i utlandet.  

– Lavt forbruk
– Nordmenn har et lavt forbruk av antibiotika. Derfor ønsket vi å se hva som skjer når de reiser til land hvor det er mulig å kjøpe antibiotika fritt over disk, sier Gravningen.

Forskeren peker på at studien tyder på at nordmenn som reiser, har en nøktern bruk.

Studien undersøkte totalt 19.995 personer på førti år og eldre, som bor i Tromsø. Ved hjelp av spørreskjema undersøkte forskerne hvorvidt nordmenn hadde reist utenlands og om de hadde kjøpt antibiotika, med eller uten resept.

– 3,7 prosent av de reisende hadde kjøpt antibiotika utenlands det siste året, men bare 1,5 prosent kjøpte uten resept, forklarer Gravningen.

I studien på 20.000 voksne deltakere, var det 11.000 som hadde reist.

Bare 170
Gravningen peker på at tallet som hadde kjøpt antibiotika på reise uten resept, bare var 170 personer.

– Vi tenker i utgangspunktet at dette er lavt og vi var usikre på hvor mange det ville være da vi startet studien, sier hun.

Bakgrunnen for at man trodde det kunne være flere i studien som kjøpte antibiotika over disk, uten resept var at mange av de undersøkte reiste til land hvor det ikke er god kontroll på salget.

– Håndhever ikke salgslover
Gravningen trekker frem Tyrkia, Thailand og Spania som land hvor det er dårlig kontroll på antibiotikasalget – fordi det er mulig å kjøpe antibiotikatabletter uten resept i disse landene. 

– Mange lavinntektsland håndhever ikke reglene for salg av medisiner.

Hun viser til at nordmenn sett opp mot andre nasjonaliteter, reiser relativt mye (oversikt på WorldAtlas.com).

Ifølge studien var det flest antibiotikakjøp i Tyrkia, Thailand og Spania.

34,7 prosent av deltakerne i studien hadde besøkt Spania, 5,4 prosent hadde besøkt Tyrkia og 4 prosent hadde reist til Thailand av deltakerne i studien.

Forskerne så en forskjell på disse landene hos dem som hadde kjøpt antibiotika.

– Thailand og Tyrkia var de landene hvor flest kjøpte uten resept, forklarer Gravningen.

Henholdsvis to av fem kjøpte uten resept i Thailand, og tre av fem kjøpte uten resept i Tyrkia.

– Blant dem som reiste til Spania så var det færre som kjøpte uten resept. Her hadde mer enn 2 av 3 kjøpt antibiotika med resept, sier hun.

Flere reiser, mer antibiotika
Gravningen viser til at jo flere reiser man hadde vært på det siste året, desto større var sjansen for at man hadde kjøpt antibiotika i utlandet.

– De har både hatt anledning og kanskje hatt et større behov, sier hun.

Spørreskjemaene sjekket ikke hva slags antibiotika som hadde blitt kjøpt, bare om det var blitt kjøpt antibiotika eller ikke.

– Vi har heller ikke spurt om hvorfor de kjøpte antibiotika, og det burde ha vært spurt om. Det er en svakhet. Vi har heller ikke spurt om de hadde med seg antibiotika hjemmefra. Det kan jo være slik at noen som har trengt antibiotika, har fått fra venner og lignende. Men dette vet vi ikke. Vi spør bare om de har kjøpt, og om de har kjøpt med resept eller ikke.

Powered by Labrador CMS