Foto:
Foto:

Prøverør kan øke risikoen for psykisk utviklingshemming

En stor svensk studie viser at det kan finnes en sammenheng mellom ICSI, der sædcellen injiseres i egget, og økt risiko for psykisk utviklingshemming hos barnet.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Studien er publisert i JAMA. Forskerne analyserte mer enn 2,5 millioner barn født 1982-2007, og sjekket om disse barna ble diagnostisert med psykisk utviklingshemming eller autisme fram til 2009.

- Når vi så på de ulike behandlingene, fant vi ut at det var en økt risiko for psykisk utviklingshemming etter behandling for mannlig infertilitet, såkalt ICSI, sier biostatistiker Sven Sandin ved Karolinska Institutet til sykehusets hjemmeside.

Liten risiko
Forskerne påpeker at den totale risikoen for å få en slik lidelse er liten, og at de aller fleste barn født etter prøverør er friske.

Ved ICSI blir én spermie injisert i egget, i motsetning til ved vanlig IVF, der spermiene selv tar seg inn i egget.

Barn som ble født etter ICSI hadde 51 prosent økt risiko for psykisk utviklingshemming, sammenlignet med barn som ble født etter IVF. Også når man korrigerte for flerbarnsfødsel og for tidlig fødsel, var ICSI en risikofaktor. Men siden det var så få barn som ble født med psykisk utviklingshemming, var den absolutte risikoøkningen liten.

Ikke signifikant for autisme
Man så også en økt risiko for autisme etter ICSI, men risikoen var ikke signifikant når man bare så på fødsler av ett barn- altså korrigerte for flerbarnsfødsler.

Liv Bente Romundstad, overlege ved IVF-avdelingen på St. Olavs Hospital og post-doc ved Institutt for Samfunnsmedisin ved NTNU, sier resultatene må tolkes med forsiktighet.

- Forskjellene er basert på svært små tall, fordi tilstandene som studeres er sjeldne. Når det gjelder økt risiko for psykisk utviklingshemming, så kreves det flere studier for å kunne si dette med større grad av sikkerhet, sier Romundstad til Dagens Medisin.

Flerlinger største risiko
Hun mener forskjellene ellers i all hovedsak ser ut til å forklares av flerling-fødsler.

- Det er bred enighet om at økt forekomst av flerlinger fortsatt er den største risikoen forbundet med assistert befruktning. Dette har ført til at stadig flere nordiske klinikker de senere årene setter tilbake bare ett befruktet egg per behandling hos de fleste, og dette har bidratt til en sterk reduksjon av tvillinger, sier hun.

50% ICSI
Hun påpeker at ICSI kun skal gjøres på indikasjon, og at dette prinsippet følges ved de norske fertilitetsklinikkene. Hos St. Olavs Hospital gjøres ca 50% av behandlingene ved hjelp av ICSI.

- Oppfølgningsstudier på barn etter assistert befruktning er svært viktig, og det er så langt ingen studier som gir grunn til bekymring for når det gjelder assistert befruktning, inklusive ICSI, sier Romundstad.

Les artikkel hos Karolinska og publikasjon i JAMA her.

Powered by Labrador CMS