UNDER UTVIKLING: Det finnes per i dag ingen vaksine mot zikafeber eller spesifikk medisinsk behandling mot sykdommen. Beskyttelse mot myggstikk er det viktigste forebyggende tiltaket.  Foto: ThinkStock
UNDER UTVIKLING: Det finnes per i dag ingen vaksine mot zikafeber eller spesifikk medisinsk behandling mot sykdommen. Beskyttelse mot myggstikk er det viktigste forebyggende tiltaket. Foto: ThinkStock

Lovende resultat for zika-vaksine

Tre typer zikavaksiner ga full beskyttelse til aper. Forskerne håper på rask utvikling av en vaksine som kan gis til mennesker.

Publisert

Zika-viruset er mistenkt for å kunne forårsake en misdannelse av fosterets hjerne dersom moren blir smittet mens hun er gravid. Tilstanden, som kalles mikrokefali, kan gjøre at barnets hjerne og hode ikke utvikler seg normalt og blir svært lite. Sør-Amerika er hardest rammet, men også i andre deler av verden skaper viruset frykt.

Testet på aper og mus
I jakten på en vaksine mot zikaviruset har brasilianske forskere nylig publisert lovende resultater i tidsskriftet Science, som også er omtalt av forskning.no. Analysen av tre zikavaksiner viser at de fungerer på rhesusaper. De samme vaksinene er tidligere testet på mus.

16 aper deltok i studien, der halvparten fikk vaksinen, mens resten fikk en sprøyte uten virkestoff. To uker senere ble apene utsatt for zikavirus-arter fra både Brasil og Puerto Rico.

Fakta om zikafeber  * Sykdom forårsaket av zikaviruset. Overføres i hovedsak av mygg, men WHO fastslo nylig at viruset også overføres seksuelt oftere enn antatt. * Gir vanligvis milde symptomer som ligner denguefeber og chikungunyafeber, og som går over etter 2 til 7 dager. Tiden fra smitte til utbrudd er vanligvis 3 til 12 dager. * De siste tilfellene er rapportert i Miami i Florida, der 14 mennesker 2. august er bekreftet smittet * Folkehelseinstituttet fraråder tirsdag gravide å reise til Miami. * Sykdommen forekommer i Sørøst-Asia, Afrika og øyer i Stillehavet. Siden mai 2015 også på det amerikanske kontinent. * I Sør- og Mellom-Amerika avtar forekomsten fordi det er mindre mygg i den kjølige årstiden Utbruddet fortsetter i mange land i Sør- og Mellom-Amerika, inkludert Brasil. * Ifølge Verdens helseorganisasjon er det bred vitenskapelig enighet om at zikavirus blant annet kan forårsake Guillain-Barré syndrom, mikrokefali og andre nevrologiske komplikasjoner. * Mikrokefali er en nevrologisk tilstand hos nyfødte som innebærer at hodeskallen er liten, som regel et resultat av at hjernen har utviklet seg unormalt i fosterlivet. * Det finnes ingen vaksine mot zikafeber. Beskyttelse mot myggstikk er det eneste forebyggende tiltaket. * I motsetning til malariamyggen, biter zika-myggen også om dagen. * Det er ikke meldt om tilfeller av zikafeber som er overført av mygg i Europa. Kilde: NTB/Folkehelseinstituttet

Skal testes på mennesker
I kontrollgruppen ble viruset påvist hos flere av apene, mens de som hadde fått vaksinen var fullstendig immune. De vaksinerte apene utviklet også antistoffer som kunne gis til andre for å gjøre den immune.
– Dette støtter opp mot rask, klinisk utvikling av ZIKV-vaksiner for mennesker, skriver forskerne, som planlegger studier på mennesker til høsten.  
Ingen skadevirkninger ble funnet som følge av vaksinen, men forskerne understreker at apene kun ble observert over relativt kort tid.

Powered by Labrador CMS