GRAVIDE OG MEDISINERING: Barn som var eksponert for sovemidler i fosterlivet hadde ikke flere symptomer på psykiske plager enn sine ueksponerte søsken. Foto: Illustrasjonsbilde: Thinkstock
GRAVIDE OG MEDISINERING: Barn som var eksponert for sovemidler i fosterlivet hadde ikke flere symptomer på psykiske plager enn sine ueksponerte søsken. Foto: Illustrasjonsbilde: Thinkstock

Kobler bruk av angstdempende hos gravide til emosjonelle plager hos barn

Studien viste at barn som var eksponert for angstdempende legemidler i fosterlivet hadde flere symptomer på emosjonelle plager, sammenliknet med sine ueksponerte søsken.

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

En ny studie med data fra den norske Mor-Barn-undersøkelsen (MoBa) gir ny kunnskap om bruken av angstdempende legemidler og sovemedisiner blant gravide.  

Forskerne undersøkte nærmere 14.000 søsken i Den norske mor og barn-undersøkelsen med et såkalt søskendesign. Barn av mødre som brukte angstdempende medisiner og sovemedisiner under graviditeten ble sammenlignet med søsken som ikke hadde blitt påvirket av disse legemidlene i fosterlivet. Sammenligningen ble gjort da barna var ett og et halvt og tre år gamle.

Mer angst og uro
Hensikten var å undersøke om barnet som hadde blitt eksponert for legemiddelet i fosterlivet hadde flere symptomer på psykiske plasger enn sine ueksponerte søsken.

Studien viste at barn som var eksponert for angstdempende legemidler i fosterlivet hadde flere symptomer på emosjonelle plager, som sosial tilbaketrekning og angst og uro, sammenliknet med sine ueksponerte søsken. Det gjaldt både ved ett og et halvt års og tre års alder.

Barn som var eksponert for sovemidler i fosterlivet hadde ikke flere symptomer på psykiske plager enn sine ueksponerte søsken.

Mindre atferdsvansker ved bruk av sovemedisin
Forskerne påpeker at studien gir helsepersonell og gravide bedre mulighet til å gjøre gode vurderinger av fordeler og ulemper ved behov for medisiner under graviditet.

– Eventuelle ulemper for barnet må veies opp mot fordelene av behandlingen for mor, uttaler forsker og prosjektleder Ragnhild Eek Brandlistuen ved Folkehelseinstituttet til fhi.no.

Et overraskende funn var at mors bruk av sovemedisiner under graviditeten viste seg å føre til mindre atferdsvansker hos barnet ved tre års alder enn hos søsken der mor ikke hadde brukt sovemedisiner under graviditeten.

– Det er mulig at sovemedisiner, som kan redusere søvnproblemer under graviditeten og gi bedre livskvalitet for den gravide, er gunstig for barnet, sier Brandlistuen.

Forskerne understreker imidlertid at det er behov for flere studier før man kan konkludere på dette. 

Søskenanalyser
Ved bruk av søskenanalyser kunne forskerne skille mellom genetiske forhold som skyldes at barnet arver en risiko for psykiske helseplager fra moren, og miljømessige forhold som skyldes at morens bruk av legemiddelet i seg selv kan øke risikoen for psykiske plager hos barnet.

Studien ble utført ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo i samarbeid med Avdeling for barns utvikling i Folkehelseinstituttet og Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Prosjektet ble finansiert av Forskningsrådet.

Powered by Labrador CMS