Fysisk aktivitet halverte uføre-risiko

Fysisk aktive hadde opp mot 60 prosent lavere risiko for å bli uføretrygdet, viser ny studie basert på HUNT-tall. 

Publisert
STERK SAMMENHENG: Fysisk aktivitet har sammenheng med redusert uførerisiko, viser studien til Marius Steiro Fimland ved NTNU.
STERK SAMMENHENG: Fysisk aktivitet har sammenheng med redusert uførerisiko, viser studien til Marius Steiro Fimland ved NTNU.

Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet er gunstig for helsen og forebygging av uheldige helsetilstander, men det har til nå vært usikkert om fysisk aktivitet kunne redusere risiko for uføretrygd. I den nye studien har forskere ved NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet) sett på sammenhengen mellom fysisk aktivitetsnivå på fritiden og uføretrygd. 

– Jo mer aktiv, jo lavere risiko
– I studien finner vi at personer som er fysisk aktive har redusert risiko for å bli uføretrygdet. Jo mer fysisk aktiv man er, jo lavere er risikoen, sier forsker Marius Steiro Fimland ved Institutt for samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet ved NTNU og Hysnes Helsefort ved St. Olavs hospital. 

De som har et lavt fysisk aktivitetsnivå har mellom ti og 30 prosent lavere risiko sammenlignet med inaktive personer, mens de som gjennomførte minst en time hard fysisk aktivitet i uka har mellom 20 og 60 prosent lavere risiko.

Studien ble publisert i Scandinavian Journal of Medicin & Science in Sports i desember.

9 og 12 prosent på uføretrygd
Dataene i studien er hentet fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag 1995-1997 (HUNT2), og inkluderer deltakere i alderen 20 til 65 år. Data fra HUNT ble koblet sammen med informasjon fra trygderegisteret. Ni prosent av mennene og 12 prosent av kvinnene mottok uføretrygd i løpet av en ni års oppfølgingsperiode. 

– Tidligere studier som har sett på sammenhengen mellom uføretrygd og fysisk aktivitet har hatt begrensninger som at de er blitt gjort på små grupper, har hatt kort oppfølgingstid eller det har kun vært enkeltgrupper i samfunnet som er blitt inkludert. Nå har vi et mye bredere datamateriale å konkludere ut i fra og resultatene er mer generaliserbare, sier Fimland. 

Sammenhengen var noe sterkere for dem som hadde muskel og skjelettlidelser, sammenlignet med dem som hadde psykiske vansker. 

– Men vi så at fysisk aktivitet hadde betydning for begge, sier Fimland. 

Uavhengig av alder
Resultatene i studien er justert for helseplager og andre faktorer som røyking og kroppsmasseindeks. Ingen falt fra studien, fordi alle tilfeller av uføretrygd ble plukket opp via trygderegisteret. 

– Sammenhengen vi fant mellom fysisk aktivitet og uføretrygd er sterk og gjelder begge kjønn og uavhengig av alder. Hvis man får i gang tiltak som kan øke aktivitetsnivået hos inaktive og de som er lite aktive, så kan man muligens redusere andel personer på uføretrygd, sier Fimland.  

Studien er finansiert av KLP og Samarbeidsorganet mellom Helse-Midt Norge RHF og NTNU.

Powered by Labrador CMS