VIKTIG FAKTOR: Vi som lesere må være kritisk til forskningsresultater og at interessekonflikter er en viktig faktor vi må tenke på, sier professor Bjørn Hofmann.  Foto: Arkivfoto
VIKTIG FAKTOR: Vi som lesere må være kritisk til forskningsresultater og at interessekonflikter er en viktig faktor vi må tenke på, sier professor Bjørn Hofmann. Foto: Arkivfoto

Forskeres økonomiske bindinger knyttet til positive studie-resultater

– Vi må være på vakt, sier professor Bjørn Hofmann.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Amerikanske forskere ville undersøke om det var sammenheng mellom studieforfatteres økonomiske tilknytninger til legemiddelprodusenten og studienes resultater.

Randomiserte kontrollerte studier er ansett å være den mest pålitelige evidensen når man skal evaluere sikkerhet og effekt av legemidler. Derfor har objektivitet i utførelsen av slike studier viktige konsekvenser for klinisk praksis og for pasientsikkerheten.
– Kritikere er imidlertid bekymret for at bindinger til legemiddelindustrien kan påvirke designen og tolkningen av slike studier. I en undersøkelse fra 2002 der 3247 forskere fra National Institutes of Health var inkludert, innrømmet 15,5 prosent at de hadde endret design, metode eller resultater fordi de var utsatt for press fra den som finansierte studien, skriver forfatterne av en oversiktsartikkel i British Medical Journal:
Her har amerikanske forskere studert 190 artikler som tok for seg til sammen 195 studier. Det var økonomiske bindinger mellom hovedforfattere og legemiddelindustrien i 132 studier, noe som utgjør 67.7 prosent, av studiene som meldte om positive resultater.

Professor Bjørn Hofmann  ved Institutt for helsevitenskap ved NTNU Gjøvik og Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo, er ikke overrasket:

– Fra før vet vi at industristøttet forskning gir mer positive resultater enn uavhengig forskning. Det studien understreker, er at vi som lesere må være kritisk til forskningsresultater og at interessekonflikter er en viktig faktor vi må tenke på. Derfor er det bra at mange tidsskrifter nå har blitt strenge med at forfattere skal oppgi mulige interessekonflikter, sier Hofmann.
– Dette betyr selvsagt ikke at alle som har mottatt honorar fra industrien skjevtolker sine funn til fordel for industrien. Det betyr bare at de i sum gjør det. Og at vi må være på vakt, sier han.

Powered by Labrador CMS