– Dette er veldig spennende resultater

– Det er det veldig viktig å få frem forskning også på andre former for behandling, for eksempel kognitive tilnærminger, sier leder av Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

MANGE TAKKET NEI: – Vi må ha i bakhodet at det var et mindretall av alle som ble forespurt som valgte å være med i studien. Vi vet derfor ikke om LP virker for alle, sier barnelege Ingrid B. Helland, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME. Arkivfoto

Lightning Process i kombinasjon ved vanlig behandling og oppfølging ved sykehus hadde bedre effekt på unge med ME enn bare sykehus-oppfølging alene.

Det konkluderer forskerne bak en randomisert studie som er publisert. Studien har sammenlignet en gruppe ungdom mellom 12 og 18 år som fikk vanlig behandling og oppfølging ved sykehus med en gruppe som i tillegg deltok på Lightning Process.

Lightning Process (LP) er et kommersielt treningsprogram, som blant andre personer med CFS/ME i Norge også har brukt.

Les saken: Studie antyder at kontroversiell ME-metode kan fungere på ungdom

Etter seks måneder hadde LP-gruppen bedre effekt, og etter ett år var fysisk funksjon, utmattelse, angst og depresjon bedret bedre i Lightning Process-gruppen enn i den andre gruppen.

Har ventet på resultatene
Ingrid B. Helland er leder av Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME og overlege ved Barneavdeling for nevrofag ved OUS Rikshospitalet.

– Dette er veldig spennende resultater. Vi har ventet på denne studien, og det er flott at dataene endelig er blitt publisert. Det er veldig interessant at så mange hadde effekt av LP. Samtidig må vi ha i bakhodet at det var et mindretall av alle som ble forespurt som valgte å være med i studien. Vi vet derfor ikke om Lightning Process virker for alle, sier Ingrid B. Helland til Dagens Medisin.

Hun legger til:

– Jeg tror det er viktig at pasientene får begge deler, både treningsprogrammet Lightning Process og hjelp, støtte og oppfølging fra lege og helsepersonell.

Mer forskning
Fysisk funksjon rapportert etter seks måneder var blitt verre hos ni av deltagerne, hvorav åtte av dem var i gruppen som ikke fikk LP.

– Utifra studien er det betryggende å se at bare én i LP-gruppen ble verre, så studien underbygger ikke at mange blir verre av Lightning Process. Men som sagt, deltagerne i studien er en selektert gruppe, siden de fleste som ble spurt om å delta takket nei.

– Er LP noe som vil bli vurdert tatt inn som en del av behandlingen i det offentlige helsevesenet?

– Det er for tidlig å avgjøre ut fra én enkelt studie, vi trenger flere studier. Jeg håper at de som vil forske på dette, får en mulighet til det. Om manglende studier skyldes motstand mot selve programmet LP eller at søknadene har vært for dårlige, er jo vanskelig å vite, svarer Helland.

– Forskes det nok på behandlinger som ikke er medikamentelt rettet?

– Det forskes helt klart for lite. Selv om det nok kan være lettere å gjøre studier på medikamenter, er det veldig viktig å få frem forskning også på andre former for behandling, for eksempel kognitive tilnærminger. 

– Hva sier du til pasienter som spør om Lightning Process?

Så langt har vi ikke kunnet verken anbefale eller fraråde LP.  Det er ikke en behandling helsepersonell gir, men et treningsprogram. Jeg pleier å si at noen rapporterer  at de blir bedre og noen rapporterer at de blir verre, mens andre ikke har noen særlig effekt.  Hvis pasientene allikevel velger LP, er det viktig at de fortsetter å holde kontakt med behandlingsapparatet.

Artikkelen er korrigert 21. september kl 1523.

Powered by Labrador CMS