NATTARBEID: BMJ-studien viste at å jobbe to nattskift for kvinner som var gravide etter uke åtte, førte til større risiko for spontanabort den påfølgende uken. Foto:

BMJ-studie: Nattskift førte til større risiko for spontanabort

Etter åtte ukers graviditet hadde kvinner som jobbet to eller flere nattskift den foregående uken 32 prosent høyere risiko for spontanabort, viser studien.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

En nylig publisert dansk studie i BMJ tidsskriftet Occupational & Environmental Medicine fant at kvinner som jobber to eller flere nattskift i en uke hadde større risiko for abort, påfølgende uke. Risikoen for å få en spontanabort kan øke så mye som en tredjedel, viser den prospektive studien.

Ifølge pressemeldingen fra BMJ undersøkte artikkelforfatterne lønnsstatistikk fra 22.744 gravide kvinner som jobbet offentlig, hovedsakelig i sykehus, i Danmark. Dette ble koblet opp mot nasjonalt fødselsregister og ankomstregister til sykehus, for å undersøke risikoen for abort mellom uke 4-22.

SOLID STØTTE: – Resultatet bekrefter tidligere observasjoner men gir mer solid støtte for funnene. En økning på ca 30 prosent for risikoen for spontanabort er signifikant, men vil neppe påvirke valg av yrke, sier gynekologiprofessor Ole-Erik Iversen ved Universitetet i Bergen. Foto: Helga Maria Sulen Sund

Totalt sett undersøkte studien 377,896 graviditetsuker, et gjennomsnitt på 19,7 uker per kvinne.

– Risiko økte
– Risikoen for abort økte med antall nattskift per uke, og med antall sammenhengende nattskift. Assosiasjonen mellom nattarbeid og risikoen for spontanabort var sterkere etter uke 8, heter det i pressemeldingen om studien.

Forskerne peker på at det er en observasjonell studie, og derfor kan man ikke peke på causalitet i studien. Ettersom om lag 14 prosent av kvinner i Europa melder at de jobber natt minst en gang i måneden, mener de funnene kan ha verdi for arbeidsgivere, leger og implikasjoner for nasjonal helselovgivning.           

Hele studien leser du her: https://oem.bmj.com/content/early/2019/03/08/oemed-2018-105592

– En av flere faktorer
Gynekologiprofessor Ole-Erik Iversen ved Universitetet i Bergen mener den danske studien er fint planlagt og gjennomført, men viser til flere faktorer som kan spille inn på risikoen for spontanabort.

– Studien viser og fordelene med våre helse- og andre registre i Norden. Resultatet bekrefter tidligere observasjoner men gir mer solid støtte for funnene. En økning på ca 30 prosent for risikoen for spontanabort er signifikant, men vil neppe påvirke valg av yrke. Motsatt vil det med en redusert risiko på 25 prosent ikke være en garanti for fortsatt graviditet om man slutter med skiftarbeid  for en periode. Kromosfeil utgjør en stor del av spontanabortene og vil ikke bli påvirket, og nattarbeid vil bare være en av flere faktorer, sier Iversen som er overlege ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus.

Powered by Labrador CMS