IKKE BRA NOK: Det slo Riksrevisjonen, her ved Per-Kristian Foss, fast på torsdagens pressekonferanse. Arkivfoto.  Foto: Vidar Sandnes

IKKE BRA NOK: Det slo Riksrevisjonen, her ved Per-Kristian Foss, fast på torsdagens pressekonferanse. Arkivfoto.

Foto: Vidar Sandnes

Riksrevisjonen: – Det er kritikkverdig

Torsdag offentliggjorde Riksrevisjonen sin undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser.

Publisert

Det er usikkert hvor mange barn og unge i Norge som har funksjonsnedsettelser. Anslagene varierer mellom tre og ti prosent av befolkningen under 18 år, skriver Riksrevisjonen i rapporten, og legger til at hjelpebehovet varirerer stort.

Det legges også til grunn at Stortinget ved flere anledninger har gitt uttrykk for at familier med barn som har funksjkonsnedsettelser trenger bedre hjelp fra det offentlige – og spesielt i tilfeller hvor familier har barn med store og sammensatte behov.

Rapporten opererer med en skala som går fra «kritikkverdig» til svært alvorlig».

Les hele rapporten her!

Per-Kristian Foss la frem resultatene på en pressekonferanse, hvor han slo fast at det kreves forbedring på flere steder.

Under «alvorlig», finner vi disse punktene:

  • Tjenestene til familier med barn som har funksjonsnedsettelser, er avhengig av hvor de bor.
  • Familiene må selv ta et stort ansvar for å få hjelp og koordinere tjenestene.

– Mange gir kanskje opp uten å søke. Dette er ikke bra nok, sa Foss på pressekonferansen i forbindelse med undersøkelsen.

Rapporten finner følgende «kritikkverdig»:

  • Staten har ikke fulgt opp godt nok at koordinatorordningen fungerer i samsvar med intensjonene.

– Vi mener det er kritikkverdig at staten – som står bak denne tanken – ikke har fulgt opp dette, la Foss til.

Øvrige konklusjoner:

  • Det er store forskjeller og utilstrekkelig kapasitet i sykehusenes habiliteringstilbud til barn
  • Det er store variasjoner mellom kommunene i bruken av avlastning
  • Statsforvalternes behandling av klagene har stor betydning for hvilke tjenester familiene får
  • Familiene må ta et stort ansvar selv for å få hjelp og koordinere tjenestene
Powered by Labrador CMS