Posttraumatisk stress-symptomer etter dødfødsel

Én av tre kvinner har symptomer på posttraumatisk stress i opptil 18 år etter at de mistet barnet sitt ved dødfødsel.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Det viser en norsk studie som nylig er publisert i BMJ Open.  Av 379 kvinner i studien, svarte 101 på spørreskjema 5-18 år etter at de hadde mistet barnet sitt i dødfødsel.
Artikkelforfatterne påpeker imidlertid at andelen med PTSD-symptomer kan være for høyt og viser til en tidligere studie som ikke fant signifikant lavere livskvalitet eller depresjon hos denne gruppen kvinner.
Fikk kortvarig hjelp
Det å ha holdt barnet sitt etter fødsel forebygget posttraumatiske stress-symptomer (PTTS). Hele 98 prosent av kvinnene hadde sett sitt døde barn, og 82 prosent hadde holdt det.
Ni av ti kvinner hadde mottatt en eller annen form for kortvarig hjelp etter dødfødselen.
Det store flertallet av kvinnene opplevde helsepersonell som støttende og viste respekt overfor det døde barnet.
Risikofaktorer
De yngste kvinnene var i gjennomsnitt over seks ganger mer utsatt for PTTS enn eldre kvinner. Kvinner som hadde født tidligere hadde også økt risiko.
Beregnet risiko er gjennomsnittstall, og det var store individuelle variasjoner innenfor disse gruppene.
Tidligere indusert abort var også en risikofaktor for høyt nivå av PTTS.

Powered by Labrador CMS