NY ÆRA: – Jeg vil si det er en ny æra for MS-forskning her til lands, sier Gro Owren Nygaard, overlege ved Nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus til Dagens Medisin. Her avbildet på åpningen av Neuro-SysMed i 2019. Foto: DMarkiv/Lasse Moe

NY ÆRA: – Jeg vil si det er en ny æra for MS-forskning her til lands, sier Gro Owren Nygaard, overlege ved Nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus til Dagens Medisin. Her avbildet på åpningen av Neuro-SysMed i 2019.

Foto: DMarkiv/Lasse Moe

NOR-MS-studien er fullinkludert

– Jeg vil si det er en ny æra for MS-forskning her til lands, sier prosjektleder og overlege Gro Owren Nygaard.

Publisert

NOR-MS-studien ved Oslo universitetssykehus (OUS) er ferdig med inklusjon av pasienter. Studien er den første forsker-initierte, industriuavhengige randomisert legemiddelstudien for multippel sklerose (MS).

Studien sammenligner behandling med off label-medikamentet rituksimab og tablettbehandlingen kladribin (Mavenclad). Kladribin er et av førstevalgene i LIS-retningslinjene for høyaktiv behandling av MS.

– Ny æra

Studien randomiserer pasienter 50/50, enten til behandling med tablettbehandlingen kladribin eller til rituksimab.

– Det er ikke lang tradisjon for forskerinitierte legemiddelstudier i Norge, dette er første gang man har klart å fullføre inklusjon på MS-feltet. Jeg vil si det er en ny æra for MS-forskning her til lands, sier Gro Owren Nygaard, overlege ved Nevrologisk avdeling på Oslo universitetssykehus til Dagens Medisin.

Totalt er 264 pasienter rekruttert til studien. Nå følges pasientene i to år.

Til studien kan alle pasienter som er aktuelle for høyaktiv behandling i studien inkluderes, både dem som får sin første medisin og dem som har hatt dårlig effekt av et medikament.

– Endrer behandlingspraksis

Nygaard sier hun, og miljøet ved OUS er stolte og veldig glade for å ha med klinikere fra nevrologiske avdelinger over hele landet i studien.

– Dette er veldig viktig. Jeg tror at vi med denne studien har bidratt til å sette fokus på høyeffektiv MS-medisin. Det har ikke vært standard behandling, og står ikke i forskriftene fra Helsedirektoratet.

I studien får alle pasientene tilgang på de mest effektive medisinene.

– Jeg tror dette er god behandling, og jeg tror studier som denne er med på endre behandlingspraksis for alle MS-pasienter i Norge.

Studien er enkelblindet, det vil si at pasienter og leger vet hvilken behandling pasienten har fått. Studiens formål – primærendepunktet – er nye MS-lesjoner. Denne vurderingen gjøres av to uavhengige radiologer som ikke er kjent med hvilken behandling pasientene har fått.

Forskerne vet derfor lite om effekten imens studien pågår.

Powered by Labrador CMS