Blodprøve inn i diabetesretningslinjer

De oppdaterte nasjonale retningslinjene for diabetes inneholder blant annet anbefalte diagnostiske kriterier, som nå også omfatter blodprøven HbA1c.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

Dette melder Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (Kunnskapssenteret), som også viser til sin nye publikasjon om HbA1c som diagnostisk kriterium for diabetes type 2.

Kunnskapssenteret har oppsummert og kvalitetsvurdert to systematiske oversikter som ligger til grunn for anbefalinger fra  Verdens helseorganisasjon (WHO) og britiske National Institute for Health and Care Excellence (NICE) om bruk av HbA1c som diagnostisk kriterium for diabetes.

Påviser gjennomsnittlig blodsukker
HbA1c (glykosylert hemoglobin A1c) er en blodprøve som påviser gjennomsnittlig blodsukker de siste seks til åtte ukene før prøven er tatt.

Bruk av HbA1c gjør at man unngår problemer forbundet med de daglige variasjonene i glukoseverdier, i tillegg til at man ikke trenger å faste før blodprøvetaking, skriver Kunnskapssenteret i en pressemelding.

– God treffsikkerhet
Kunnskapssenteret melder at deres oppsummeringer viser at HbA1c har god treffsikkerhet.

– De to systematiske oversiktene er vurdert til å være av høy metodisk kvalitet, men vi har ikke undersøkt hvordan WHO og NICE har vektlagt resultatene fra oversiktene i sine anbefalinger i retningslinjene. Vi har heller ikke tatt standpunkt til om anbefalingene fra WHO og NICE er overførbare til norske forhold, sier forsker Katrine Frønsdal ved Kunnskapssenteret.

Powered by Labrador CMS