SMERTESTILLENDE: Det langt flere jenter enn gutter som rapporterer at de daglig opplever kvalme, smerter i hodet, mage, nakke eller skuldre. Illustrasjonsfoto: Getty Images Foto:

SMERTESTILLENDE: Det langt flere jenter enn gutter som rapporterer at de daglig opplever kvalme, smerter i hodet, mage, nakke eller skuldre. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Undersøkelse: Hver fjerde 10–12-åring bruker smertestillende medisiner

Det er flere av de eldre barna som bruker smertestillende hyppig, ifølge undersøkelsen Ungdata junior. 

Publisert

De fleste barna i aldersgruppen ti til tolv år forteller at de er veldig eller ganske fornøyde med egen helse, viser resultater fra undersøkelsen Ungdata junior. 

Likevel svarer så mange som 24 prosent, at de har brukt smertestillende tabletter i løpet av siste uke. Flere av de eldre barna i undersøkelsen bruker smertestillende hyppig. På 7. trinn har 29 prosent av jentene brukt smertestillende og 21 prosent av guttene, skriver OsloMet i en melding på sine nettsider.

Kjønnsforskjeller

Jentene skårer i gjennomsnitt dårligere enn guttene på alle helseindikatorene som ble kartlagt i undersøkelsen. 

Langt flere jenter enn gutter rapporterer at de daglig opplever kvalme, smerter i hodet, mage, nakke eller skuldre. Det er også flere jenter som forteller at de ofte har søvnproblemer og opplevelser av nedstemthet.

– Det er på spørsmålene om helse vi ser noen av de største kjønnsforskjellene i undersøkelsen, sier forsker Frøydis Enstad i meldingen. 

Over 100.000 deltagere

Rapporten baserer seg på undersøkelser gjennomført i 199 kommuner og Svalbard i 2020, 2021 og 2022. Kommunene er spredt over hele landet, og dataene er nasjonalt representative for denne aldersgruppen.

Rapporten baserer seg på svar fra til sammen 102.851 barn. Den samlede svarprosenten er 83 prosent. 

Ungdata junior er et samarbeid mellom de regionale kompetansesentrene på rusfeltet (KORUS) og Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet – storbyuniversitetet. Prosjektet finansieres av Helsedirektoratet. 

Powered by Labrador CMS