FØLGES TETT: Stenar Madsen i Legemiddelverket sier den nye amerkanske studien foreløpig ikke får noen konsekvenser for studiene som foregår på norske sykehus. Men han følger nøye med på utviklingen.  Foto: Lasse Moe

FØLGES TETT: Stenar Madsen i Legemiddelverket sier den nye amerkanske studien foreløpig ikke får noen konsekvenser for studiene som foregår på norske sykehus. Men han følger nøye med på utviklingen. 

Foto: Lasse Moe

Legemiddelverket følger nøye med på funn om hydroksyklorokin

Det er fremdeles flere studier som tyder på at hydroksyklorokin ikke har effekt enn de som viser effekt. Nå mener amerikanske forskere å ha funnet at det er flere dødsfall blant dem som fikk hydroksyklorokin kontra dem som fikk standardpleie. Funnet får foreløpig ikke konsekvenser for de kliniske studiene på medisinen i Norge.  

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Dagens Medisin har flere ganger omtalt malariamedisinen hydroksylklorokin og dens potensielle effekt på Covid-19-pasienter. 

Medisinen er også inkludert i en WHO-studie på inneliggende pasienter der også norske sykehus deltar. Studien ledes av Forskningsrådet. 

Nye amerikanske funn
Nå viser den så lagt største studien på Covid-19-pasienter ved et amerikansk veteransykehus at pasienter som blir behandlet med hydrokyklorokin ikke hadde noen fordel av medisinen. Tvert imot var det flere dødsfall blant dem som fikk hydroksyklorokin kontra dem som fikk standardpleie, rapporterer forskerne.

Studien er stor nok, og resultatene er ikke hyggelige, det er jo helt klart. Steinar Madsen, SLV

Studien er gjennomført på 368 pasienter og publisert på et nettsted for forskere. Funnene er sendt inn til New England Journal of Medicine, men er ikke vurdert av andre forskere foreløpig.

Funnene viser at omtrent 28 prosent av dem som fikk hydroksyklorokin, pluss vanlig pleie, døde, mot 11 prosent av dem som fikk rutinemessig pleie alene.

– Viktig å se på dette
Selv om studien er forholdsvis liten, er den ikke uvesentlig, sier Steinar Madsen, medisinsk fagdirektør i Statens Legemiddelverk (SLV).

– Den er stor nok, og resultatene er ikke hyggelige, det er jo helt klart. Det er fremdeles flere studier som tyder på at hydroksyklorokin ikke har effekt enn de som viser effekt, men også disse har og svakheter når det gjelder antall og utvalg. Likevel er det viktig å se på dette, sier han til Dagens Medisin.

– Hydrokyklorokin er ingen vidundermedisin. Problemet er at noen av pasientene får alvorlige bivirkninger, som hjerterytmeforstyrrelser, legger han til.

Han mener dette er nok et argument for å gjennomføre studier med hydroksyklorokin under kontrollerte forhold og i kliniske studier, som i Norge.

Får ikke konsekvenser for norsk studie
Per nå får ikke den amerikanske studien noen konsekvens for WHO-studien som foregår på flere av landets sykehus.

– Vi diskuterer de nye opplysningene som kommer hele tiden, men jeg kan per nå ikke si noe umiddelbart om tenkingen rundt dette eller ta stilling til funnene uten å ha sett nøyere på resultatene.

– Men det blir veldig spennende fremover, når det etter hvert vil komme resultater fra de store internasjonale studiene.  

Bør ikke «slippe løs»
USAs president Donald Trump har nærmest «sluppet løs» hydroksyklorokin på det amerikanske markedet.

Professor Pål Aukrust, overlege ved Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet, er en av dem som overfor Dagens Medisin har advart mot en slik tilnærming.

– Noen vil si at det ikke er etisk å prøve ut ting nå, og at vi ikke kan forske nå, men at vi bare må dele ut medisin. Men det blir veldig feil hvis vi deler ut feil medisin. Vi kan ikke basere behandlingen av denne alvorlige infeksjonen på rykter. Vi må basere den på vitenskapelige undersøkelser. Vi har plikt overfor pasientene å raskt finne ut hvilket middel som er best, sa Aukrust.

Dagens Medisin har tidligere skrevet om at noen norske leger har brukt dette medikamentet profylaktisk, til seg selv og familiemedlemmer.

Powered by Labrador CMS