TO-MEDIKAMENTER: Legemiddelselskapet Novartis kommer inn med to medikamenter i IMPRESS-studien. – Det er vi veldig glad for, sier Åslaug Helland, prosjektleder for studien. Foto: Vidar Sandnes

Foto:

Flere legemidler tilgjengelig i IMPRESS-studien

Legemiddelselskapet Novartis kommer inn i IMPRESS-studien med 100 behandlingsslotter, og har i første omgang klarert to medikamenter. Ytterligere fire medikamenter er planlagt i løpet av høsten.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

IMPRESS-studien er en studie innen presisjonsmedisin som tester godkjente legemidler på nye indikasjoner basert på endringer i kreftsvulsten til pasienten, såkalt off-label behandling. Studien gjelder målrettet behandling, hvor pasientene får behandling skreddersydd etter påviste genforandringer i kreftsvulsten.

Studien er den største kreft-studien gjennomført i Norge. De første pasientene ble inkludert etter påske. Alle pasienter som inkluderes i IMPRESS, får tilbud om en stor genpanel-test som kartlegger 500 gener. Når en pasient er henvist til studien tas en vevsprøve som klargjøres ved lokalt sykehus før den sendes til laboratorium. Svaret på genpanel-testen diskuteres deretter på nasjonalt molekylært MDT-møte.

Åslaug Helland, prosjektleder for studien, sier til Dagens Medisin at de er veldig glade for at Novartis kommer inn i IMPRESS.

– Det betyr at flere medikamenter blir tilgjengelig og dermed mulighet til å behandle flere pasienter.

To medikamenter i første omgang

– I første omgang er det to medikamenter som kommer inn, men det er planlagt at det i løpet av høsten kommer ytterligere fire medikamenter fra Novartis

– Vi behandler på bakgrunn av gen-forandringer, flere medikamenter betyr behandling av flere pasienter.

I første omgang er to medikamenter fra Novartis klarert; en B-Raf-hemmer og en MEK-hemmer. Medikamentene kan brukes hver for seg eller i kombinasjon. Selskapet har som ambisjon å komme inn med ytterligere fire medikamenter i løpet av høsten.

– Vi er veldig glade for kunne støtte denne studien. Det er en viktig studie av mange grunner, spesielt for pasientene som gjennom studien vil kunne få en ytterligere, målrettet behandlingslinje når andre alternativer er brukt opp. Studien er også viktig fordi den vil bidra til implementeringen av persontilpasset kreftmedisin i Norge, skriver Tarje Bergdahl Nordisk medisinsk direktør i Novartis Onkologi til Dagens Medisin.

– For Novartis er det viktig å bidra til løsninger på utfordringene vi står overfor i helsevesenets, inkludert implementering av persontilpasset medisin. Gjennom IMPRESS-Norway og det offentlig-privat samarbeidet i CONNECT, ønsker vi å bidra til en kultur for samhandling med helsevesenet - partnerskap som ligger over kapasiteten og ressursene til den enkelte side alene. Vi er sterkere sammen, skriver Bergdahl.

– I forhandlinger med flere

Per 1. juli var 40 pasienter inkludert i studien for molekylær profilering, 18 diskutert i nasjonalt MTD-møte og syv pasienter inkludert i seks ulike behandlingskohorter. Alle de 17 norske sykehusene som behandler kreftpasienter, deltar i IMPRESS. Åtte sykehus fordelt på alle helseregionene, er i gang. De resterende sykehusene åpner i august/september.

Det primære endepunktet for studien er klinisk nytte etter 16 uker.

– Åslaug Helland, når er det ventet at det kommer flere firma inn?

– Vi håper på at flere snart kommer inn. Vi er i forhandlinger med flere, men det er vanskelig å si noe om når det blir.

– Det kan være at det kommer en nyhet om få uker med et selskap vi er i siste godkjenningsprosess med. Mer enn det kan jeg ikke si.

Powered by Labrador CMS