ENGASJERT: Åslaug Helland er spesialist i onkologi, forskningsleder ved Oslo universitetssykehus’ kreftklinikk og professor ved Universitetet i Oslo.

Foto: Vidar Sandnes

Åslaug Helland tildeles kreftforeningens forskningspris

Professor Åslaug Helland (56) får Kong Olavs kreftforskningspris for sine kliniske kreftstudier.

Publisert Sist oppdatert

– Vi var ikke i tvil om hvem vi skulle gi prisen i år. Åslaug Helland er ikke bare en usedvanlig dyktig onkolog og forsker, hun er også en lagbygger i særklasse, sier generalsekretær i Kreftforeningen , Ingrid Stenstadvold Ross.

Helland er spesialist i onkologi, forskningsleder ved Oslo universitetssykehus’ kreftklinikk og professor ved Universitetet i Oslo.

Komiteen trekker særlig fram hvordan hun gjennom sine kliniske studier har bidratt til å utvikle en mer persontilpasset behandling for kreftsyke. Helland har dermed bidratt til den positive overlevelsesstatistikken blant kreftpasienter de siste 20 årene.

– De mest meningsfulle øyeblikkene kommer når de får tilgang til ny behandling som forlenger livet og øker livskvaliteten, sier Helland.

Overlevelsen blant lungekreftpasienter er nesten doblet på 20 år. Rundt 40 prosent får nå kurativ behandling, der målet er at de skal bli helt friske.

Prisen er på 1 million kroner og deles i år ut for 32. gang.

Rettelse: Åslaug Helland er 56 år, ikke 53 år , som det først sto i denne saken. Saken er rettet 22.05.2023.

Powered by Labrador CMS