OUS FØRST UT: Den første pasienten fikk første dose i den internasjonale studien tidlig i juli. Nå er tre pasienter inkludert i studien. 

Foto: Vidar Sandnes

OUS: Første pasient inn i internasjonal fase 2-studie av vaksine mot livmorhalskreft

I juli fikk den aller første pasienten med avansert livmorhalskreft sin første dose av en ny DNA HPV-vaksine i kombinasjon med immunhemmeren atezolizumab ved Oslo universitetssykehus (OUS). 

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Vaksinen (VB 10.16) produseres av det norske firmaet Vaccibody som også er sponsor av studien. 

– Vi synes det er flott at Oslo Universitetssykehus (OUS) var oppe som første site og fikk startet første pasienten i denne internasjonale studien for pasienter med avansert cervix cancer, sier førsteamanuensis Kristina Lindemann, leder Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi, avdeling for gynekologisk kreft ved OUS.

Vaksinen har tidligere vist en gunstig sikkerhets- og effektivitetsprofil i en fase 1 og 2a-studie på CIN 2 og 3, noe som legger grunnlaget for denne nye studien på pasienter med avansert livmorhalskreft.

Denne sykdommen rammer ofte unge pasienter, og uten tilgang til et offentlig behandlingstilbud. Kristina Lindemann, leder Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi, OUS

– Denne sykdommen rammer ofte unge pasienter, og uten tilgang til et offentlig behandlingstilbud med immunterapi, har mange av dem oppsøkt private for å motta immunterapi. Det er viktig med bedre data på immunterapi i denne gruppen og studien hjelper å øke vår kunnskap, sier Lindemann. 

– Det er stas at vi har kommet så raskt i gang. Og dette er artig for oss og bra for Norge. Gyncancer er ofte ikke like mye i fokus som andre kreftformer, derfor er dette spesielt viktig, legger hun til.

De to første pasientene har nå fått sin andre dose, og en tredje pasient er i ferd med å bli dosert med sin første dose i studien, som inkluderer pasienter fra hele Norge. 

STOLT: Kristina Lindemann, førsteamanuensis, leder Nasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi, avdeling for gynekologisk kreft ved OUS.  Foto: Anne Grete Storvik

Begrensede behandlingmuligheter
Det er Roche som produserer immunhemmeren atezolizumab (Tecentriq).

– Vi er glade for å få den første pasienten dosert med VB10.16 ved Oslo universitetssykehus, og for å ha igangsatt det kliniske samarbeidet med Roche. I dag har pasienter med avansert livmorhalskreft begrenset med behandlingsalternativer, uttaler Siri Torhaug, medisinsk sjef for Vaccibody i en pressemelding.

Fase 2-studien er designet for å evaluere sikkerheten og effekten av multidosering med VB10.16 immunterapi i kombinasjon med atezolizumab hos pasienter med avansert eller tilbakevendende ikke-reverserbar HPV16-positiv livmorhalskreft, som mislyktes eller er ikke kvalifisert for gjeldende standard for omsorg. Den kliniske studien skal rekruttere opptil 50 pasienter i seks europeiske land.

Livmorhalskreft:

  • Livmorhalskreft er den vanligste kreften blant kvinner i utviklingsland og er den nest vanligste kreften blant kvinner over hele verden.
  • I Norge er Livmorhalskreft den trdje vanligste kreftformen. 
  • Anslagsvis 45.000 tilfeller vil bli diagnostisert i USA og EU i 2020 og man antar at 18000 kvinner vil dø av sykdommen i 2020.
  • I 2018 fikk 355 kvinner livmorhalskreft i Norge.
  • Gjennomsnittsalderen ved diagnose er 45 år. Livmorhalskreft er sjelden blant kvinner under 25 år.
  • Livmorhalskreft er forårsaket HPV-viruset. HPV16 er den virustypen som hyppigst forårsaker kreft. HPV16 antas også å spille en vesentlig rolle i utviklingen av flere andre krefttyper

Kilder: Vaccibody og Kreftregisteret

Powered by Labrador CMS