HØY DØDELIGHET: Frem til i dag er den eneste behandlingen man har kunnet tilby for ebolasykdom isolasjon og symptomatisk støttebehandling. Nå er det godkjent et legemiddel som virker veldig lovende, sier Monica Thallinger, som var i Sierra Leone på oppdrag fra Leger uten grenser i forbindelse med utbruddet i 2014 - 2016. 

Foto: privat

Første ebola-behandling godkjent: – En kjempestor nyhet

De amerikanske legemiddelmyndighetene (FDA) har godkjent det første legemiddelet noensinne til behandling av pasienter med ebola. – Dette er kjempestore nyheter, sier Monica Thallinger, barnelege.

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Torsdag ble det kjent at FDA har godkjent REGN-EB3 (Inmazeb) til behandling av sykdom forårsaket av Zaire ebolavirus. Viruset er ett av fire ebolavirus-arter som kan forårsake en potensielt dødelig sykdom hos mennesker.

Første behandling

Barnelege Monica Thallinger var i Sierra Leone med Leger uten grenser under det store ebolavirusutbruddet i 2014 og 2015 og beskriver nyheten som kjempestor.

– Da jeg reiste ut hadde vi verken vaksine eller behandling. Det er utrolig tungt å jobbe med en så smittsom og dødelig sykdom og pasienter som kommer inn og er oppegående, men som aldri kommer ut igjen av isolasjon. Det er tøft å stå i, både som lege og menneske, når halvparten dør uten at du kan gjøre noe særlig for å hjelpe, sier hun til Dagens Medisin.

– Frem til i dag er den eneste behandlingen vi har kunnet tilby isolasjon og symptomatisk støttebehandling. Nå har vi fått en behandling som virker veldig lovende.

Det er tøft å stå i, både som lege og menneske, når halvparten dør uten at du kan gjøre noe særlig for å hjelpe, Monica Thallinger, barnelege

90 prosent overlevde

I en artikkel publisert i New England Journal of Medicine, basert på PALM-studien fra 2018, (se fakta lenger ned i denne saken) fremgår det at så mange som 90 prosent overlever dersom man får gitt behandling med Inmazeb tidlig i forløpet. Den totale overlevelsesraten var 66,6 prosent.

– Noe som er betydelig høyere enn uten behandling, sier Thallinger og viser til at dødeligheten under ebolautbruddet i 2014 til 2016 i snitt var på 50 prosent.

Dødeligheten av ebolasykdom varierer mellom 20 – 90 prosent, avhengig av hvilket virus i ebolafamilien man blir smittet av.

– Men ved Zaire ebola-virus, har dødeligheten vært opptil 80 prosent, avhengig av hva slags støttebehandling man har tilgjengelig, legger hun til.

Testet i felt

Leger uten grenser har vært med på klinisk testing av det nye kombinasjonslegemiddelet under ebolavirusutbruddet i Den demokratiske republikken Kongo i 2018 – 2019. Der ble legemiddelet ble testet blant 382 voksne og barn med bekreftet Zaire ebolavirusinfeksjon, skriver FDA på sine nettsider.

– Godkjenningen demonstrerer FDAs forpliktelse til å reagere på folkehelsetrusler - både innenlands og i utlandet – og på grunnlag av vitenskap og data, sier Stephen M. Hahn i FDA i en kommentar.

– Dette understreker viktigheten av internasjonalt samarbeid i kampen mot ebolavirus og er et viktig skritt fremover i den innsatsen, uttaler John Farley, direktør FDAs senter for legemiddelvurdering og forskning.

Utfordring med distribusjon

Thallinger er likevel bekymret for at det skal bli krevende å få medisinen ut:

– Det er en kjempeutfordring å få medisinen ut til de som trenger den, særlig til konfliktområder. Under utbruddet i Øst-Kongo i 2018 - 2020, der denne behandlingen ble testet, døde 2300 mennesker før vi fikk stoppet utbruddet. Og da hadde vi allerede en vaksine.

– I det pågående utbruddet i Equateur-provinsen i Nordvest-Kongo brukes i dag et annet legemiddel (MAb114) pluss det nye (REGN-EB3) foreløpig kun som compassionate use. Nå er det opp til selskapene å produsere opp nok medisin. Og myndigheter og Verdens helseorganisasjon å legge press på dem. Dessverre har vi flere eksempler på at behandlinger av «fattigdomssykdommer» ikke prioriteres fordi de ikke er lønnsomme.

For Thallinger er ikke i tvil om at det vil komme flere utbrudd.

Barnelege Monica Thallinger var i Sierra Leone med Leger uten grenser under det store ebolavirusutbruddet i 2014 og 2015. Foto: privat

– Vi har et pågående akkurat nå og utbrudd av sykdommen i Kongo og nærområdene med jevne mellomrom. Jeg håper selvsagt at vi slipper et utbrudd så stort som i 2014-2016, nå som vi har både vaksine og behandling, men det er viktig å oppdage sykdomsutbrudd tidlig og sørge for behandling og vaksinering.

Om behandlingen: 

  • Kombinasjonslegemiddelet består av atoltivimab, maftivimab og odesivimab-ebgn og retter seg mot glykoproteinet som er på overflaten av ebola-viruset.
  • Glykoprotein fester seg til cellereseptoren og smelter sammen virus- og vertscellemembranene slik at viruset kan komme inn i cellen.
  • De tre antistoffene som utgjør Inmazeb kan binde seg til dette glykoproteinet samtidig og blokkere tilknytning og innføring av viruset.

Om PALM-studien:

  • The Pamoja Tulinde Maisha-studien (PALM) er en åpen, randomisert multisenterstudie.
  • Totalt 681 pasienter fikk standardbehandling og ble tilfeldig tildelt i forholdet 1: 1: 1: 1 til intravenøs administrering av det tredobbelte monoklonale antistoffet ZMapp (kontrollgruppen), det antivirale legemiddelet remdesivir, det enkeltmonoklonale antistoffet MAb114 eller Inmazeb.
  • Totalt 382 voksne og barn med bekreftet Zaire-ebolavirusinfeksjon deltok den kliniske studien der man sammenlignet Inmazeb med kontrollgruppen.
  • Av de 154 pasientene som fikk Inmazeb, døde 33,8 prosent etter 28 dager.
  • Av de 153 personene i kontrollgruppen døde 51 prosent.
  • I det utvidede programmet mottok ytterligere 228 pasienter Inmazeb.
  • Kilder: FDA/NEJM
Powered by Labrador CMS