Studie: Fibrinolyse bedre enn forsinket PCI ved akutt hjerteinfarkt

En norsk registerstudie har sett på behandlingen av STEMI-infarkter i Norge.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

REGISTERSTUDIE: Sigrun Halvorsen forteller at de tok utgangspunkt i Norsk Hjerteinfarktregister og så på alle som ble behandlet for STEMI i perioden 2013-2019, som var totalt 21 000 pasienter. Foto: Privat

– Dette er pasienter med akutt hjerteinfarkt hvor det haster å få åpnet kransarterien som er gått tett. Retningslinjene sier at dette bør gjøres med primær PCI (kateterbasert utblokking) innen 120 minutter. Hvis det ikke er mulig, anbefales å gi fibrinolyse først, deretter angiografi (farmako-invasiv strategi), sier Sigrun Halvorsen, professor og avdelingsleder hjertemedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus avdeling Ullevål.

Studien er publisert i det medisinske tidsskriftet European Heart Journal, og er forfattet av Sigrun Halvorsen, Are Hugo Pripp og Jarle Jortveit.

Sammenlignet
– Noen argumenterer for behandling med primær PCI selv om det er utenfor 120-minutters grensen. I tillegg er det ofte slik at ting tar lenger tid enn man tror. Det er derfor ganske mange STEMI pasienter i Norge som får primær PCI senere enn anbefalt. Vi ønsket derfor å se på hvordan det gikk med dem som fikk forsinket PCI og sammenlikne dem med dem som fikk farmako-invasiv strategi.

Halvorsen forteller at de tok utgangspunkt i Norsk Hjerteinfarktregister og så på alle som ble behandlet for STEMI i perioden 2013-2019, som var totalt 21 000 pasienter.

– Så delte vi STEMI pasientene inn i grupper avhengig av den behandling de hadde fått: PCI innenfor 120 minutter, forsinket PCI eller farmako-invasiv strategi.

– Resultatene var signifikant bedre med farmako-invasiv behandling enn med forsinket PCI. Dette gjaldt både for død og med hensyn på sekundært endemål som var kombinasjonen død, hjerteinfarkt og slag.

– Forsiktig med konklusjonene
Pasienter som mottok farmako-invasiv behandling hadde tilnærmet samme langtidsresultat som de som mottok PCI innen 120 minutter.

– Dette er en registerstudie, og vi må derfor være forsiktige med konklusjonene. Selv om vi har forsøkt å korrigere for forskjeller mellom ulike grupper- som alder og forskjellige samtidige sykdommer, vil det alltid være gjenværende faktorer vi ikke klarer å justere for fordi vi ikke har tilstrekkelig informasjon. Vi mener likevel at resultatene våre er robuste.

– Hva betyr dette?

– STEMI pasienter med lang avstand til invasivt senter kan trygt behandles med fibrinolyse etterfulgt av transport til invaisivt senter for tilleggsbehandling med angiografi og eventuelt PCI (farmako-invasiv strategi). Det ser til og med ut som en slik behandling er forbundet med bedre resultat enn forsinket primær PCI.

– Bør diskuteres på nasjonalt nivå
– Det er mange områder i Norge som er flink til å behandle STEMI pasienter med farmako-invasiv strategi, og de bør absolutt fortsette med det. Men sannsynligvis burde enda flere vurdere å ta det i bruk, da tid til primær PCI for mange pasienter er betydelig lenger enn anbefalt.

Halvorsen sier dette er noe som burde diskuteres på nasjonalt nivå.

– Her på Ullevål samarbeider vi mye med Sykehuset Innlandet, og de er flinke til å bruke fibrinolyse ved STEMI, og det bør de fortsette med.

– Men i noen andre regioner kunne dette kanskje brukes mer.

Powered by Labrador CMS