NY TEKNOLOGI: Senterleder Torbjørn Omland sier at ny teknologi gjør det mulig å analysere flere tusen biomarkører i en vanlig blodprøve og at dette kan gi ny innsikt for utviklingen av behandlingsformer.  Foto: Øystein Horgmo, UiO

NY TEKNOLOGI: Senterleder Torbjørn Omland sier at ny teknologi gjør det mulig å analysere flere tusen biomarkører i en vanlig blodprøve og at dette kan gi ny innsikt for utviklingen av behandlingsformer. 

Foto: Øystein Horgmo, UiO

Nytt senter: – Vil komme mange hjertepasienter til gode

– Vi er naturligvis veldig glade for denne store og prestisjetunge tildelingen fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Vi har et sterkt håp om at forskningen ved senteret vil komme mange hjertepasienter til gode, sier senterleder og professor Torbjørn Omland.

Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen bevilger 22.5 millioner til en storsatsing på hjerteforskning. Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus følger opp med betydelige midler.

Senteret har et totalbudsjett på nesten 80 millioner kroner over de neste fem årene.

– Bruk av ny teknologi gjør det mulig å analysere flere tusen biomarkører i en vanlig blodprøve. Dette kan gi ny innsikt i sykdomsmekanismer og kunnskap til nytte for utviklingen av nye behandlingsformer, uttaler senterleder Torbjørn Omland, som er professor ved Institutt for klinisk medisin, UiO og overlege ved Akershus universitetssykehus. 

Ny innsikt og behandling 
Slike biomarkører er stoffer i blodet som kan måles og som kan gi informasjon om sykdommens alvorlighetsgrad, prognose og effekt av behandling. I tillegg vil de kartlegge biomarkører som kan identifisere de med økt risiko for hjertestans. 

Forskerne skal bruke data fra store befolkningsstudier og ny teknologi.

– Tildelingen er veldig viktig fordi den gjør det mulig for oss å fortsette og utvikle forskningen som vi har startet på og gjennomføre studier som vi ellers ikke ville hatt muligheten til. 

Omland sier at de er interessert i å finne ut hvilke pasienter som har særlig høy risiko for hjertesvikt ved hjelp av ulike hjertemarkører og om de på en skreddersydd måte kan gi dem forebyggende behandling for å forhindre hjertesviktutvikling. 

– Mange av de som får operert inn hjertestarter, basert på dagens kriterier, får aldri nytte av den. Det kan tyde på at dagens kriterier ikke er gode nok. Samtidig ser man at de fleste tilfeller av plutselig hjertedød forekommer hos pasienter som ikke tilfredsstiller dagens kriterier. Vi ønsker å finne og evaluere nye hjertemarkører som kan identifisere disse.

– Forskningen vil også ha fokus på hjerteskade og hjertesvikt som følge av kreftbehandling. Målet er at de med økt risiko kan bli identifisert tidlig med ulike hjertemarkører slik at de kan få målrettet forebyggende behandling mot hjerteskade samtidig med kreftbehandlingen.

– Kraftfullt spleiselag
Daglig leder i stiftelsen, Sveinung Hole, sier at K.G. Jebsen-sentrene kjennetegnes av høy faglig kvalitet og nærhet til pasientbehandling. 

– Nåløyet for å vinne frem i konkurransen er meget trangt. Det nye senteret bygger på samarbeid mellom sterke fagmiljøer ved Akershus universitetssykehus og UiO, og er et kraftfullt spleiselag for hjerteforskning mellom institusjonene og stiftelsen. Vi gratulerer med senteret som blir det første K.G. Jebsen-senteret på Akershus universitetssykehus og gleder oss til fortsettelsen. 

Jens Petter Berg, prodekan for forskning ved Det medisinske fakultet, UiO, uttaler at Omland og medarbeidere har etablert seg som verdensledende innen forskning på hjertemarkører og vil med denne tildelingen befeste posisjonen ytterligere. 

– Professor Torbjørn Omland gratuleres så mye med tildelingen til nytt K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører. Ved fakultetet er vi svært stolte over et nytt K.G. Jebsen-senter, og det er spesielt gledelig med det første senteret lokalisert til Akershus universitetssykehus. Vi er takknemlige for den sjenerøse tildelingen av forskningsmidler fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen til forskning som vil bidra til å øke vår kunnskap om hjertesykdommer. 

Powered by Labrador CMS