PERIODER UTEN BEHANDLING: Kirsten Holven forklarer at kvinner på statiner må stoppe behandlingen når de planlegger å bli gravid, under graviditet og under ammeperioden. Foto: Getty Images/privat Foto:

PERIODER UTEN BEHANDLING: Kirsten Holven forklarer at kvinner på statiner må stoppe behandlingen når de planlegger å bli gravid, under graviditet og under ammeperioden. Foto: Getty Images/privat

Foto:

Studie: – Kvinner med høyt kolesterol mister behandlingstid

En norsk studie har gjennom en anonym spørreundersøkelse funnet at kvinner med familiær hyperkolesterolemi i gjennomsnitt var 2,3 år uten behandling i forbindelse med svangerskap og amming.

KONSEKVENSER: – Vi vet fremdeles lite om konsekvensene av disse behandlingsfrie perioder, sier Kirsten Holven. Foto: Privat
KONSEKVENSER: – Vi vet fremdeles lite om konsekvensene av disse behandlingsfrie perioder, sier Kirsten Holven. Foto: Privat

Studien fant at 20 prosent av de spurte gikk mer enn fire år uten behandling.

Det er Kirsten Holven, professor ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo og forskningsansvarlig ved Nasjonalt Kompetansetjeneste for Familiær hyperkolesterolemi (FH), og hennes forskningsgruppe på FH, kolesterol og aterosklerose ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved UiO som har gjennomført studien.

– Hva er det dere har undersøkt?

– Personer med arvelig høyt kolesterol, familiær hyperkolesterolemi (FH), anbefales å starte på kolesterolsenkende medisiner, statiner, i tidlig alder- fra 8-10 års alder.

Forskjellen reduseres
– Mellom menn og kvinner som ikke har FH, i normalbefolkning, er det omtrent ti års forskjell på når det er vanlig å få hjerteinfarkt. For menn er det rundt 55 år og for kvinner er det 10 år senere rundt 65 år. Men for kvinner og menn med FH er det ikke denne forskjellen like stor, de får hjertesykdom i omtrent samme alder.

– Det kan skyldes at kvinner med familiær hyperkolesterolemi går lengere perioder uten kolesterolsenkende behandling i forbindelse med svangerskap og amming.

Holven forklarer at kvinner på statiner må stoppe behandlingen når de planlegger å bli gravid, under graviditet og under ammeperioden.

– Det finnes lite informasjon om hvor lenge disse behandlingsfrie periodene er. Det er kun gjennomført enkelte case-studier tidligere.

– En betydelig periode
I studien ble det gjennomført en anonym spørreundersøkelse blant kvinner med FH i Norge og Nederland hvor man undersøkte når kvinnene sluttet med statinbehandling og når de startet opp igjen.

– Det var masterstudent i klinisk ernæring; Marianne Klevmoen som gjennomførte undersøkelsen.

Studien kan leses her.

– Funnene viser at kvinnene i gjennomsnitt var 2,3 år uten behandling. Men at 20 prosent av kvinner med FH hadde mer enn fire år uten behandling. Det var en stor variasjon og for noen kvinner med FH utgjorde dette en betydelig tapt behandlingstid.

– Og ikke alle starter opp igjen etter fødsel og endt ammeperiode. Det kan kanskje skyldes at man må få ny resept igjen eller venter på legetime og dette kan derfor forlenge denne perioden.

– Men for unge FH kvinner kan det være  snakk om en betydelig periode hvor disse kvinnene ikke får behandling. Vi beregnet at for en kvinne med FH på 31 år er det snakk om omtrent 20 prosent tapt behandlingstid sammenlignet med en kvinne eller mann som ikke har behandlingsfrie perioder.

Et annet funn i studien er at norske kvinner med FH ammer i en kortere periode enn det norske kvinner uten FH gjør.

– Det var flere som rapporterte at årsaken til det var at man ønsket å komme tilbake på behandling. Det er ikke bare positivt med tanke på norske kvinner anbefales å amme til barnet er 1 år og at morsmelk er viktig for spedbarna.

Lite kunnskap om konsekvensene
– Hva betyr dette?

– Vi vet at det er den totale kolesterolbelastningen gjennom livet som er veldig viktig for senere risiko. Behandlingen bør starte allerede i barneårene for jenter og gutter med FH, og man må sikre at behandlingen startes opp etter ammeperioden er avsluttet.

– Man bør også vurdere om behandlingsmålene for unge kvinner med FH bør være litt lavere enn for unge menn for å kompensere for den tapte behandlingsperioden. Vi vet fremdeles lite om konsekvensene av disse behandlingsfrie perioder.

– Hva gjør man videre?

– Så lenge man ikke har hatt tilstrekkelig informasjon om dette er det vanskelig. Jeg tror at det er viktig å diskutere om det bør innføres kvinnespesifikke behandlingsmål også for denne gruppen av pasienter. Kanskje bør det være en forskjell i behandlingsmål mellom unge menn og kvinner med FH?

– De kvinner med FH som har hatt lange behandlingsfrie perioder bør få ekstra oppfølging i ettertid slik at de når behandlingsmål som er satt.

– Generelt kan man si at det er vanskelig å oppdage at man har høyt kolesterol siden det ikke gir symptomer. Men hvis man har andre i familien med høyt kolesterol eller hjertesykdom i tidlig alder bør man få tatt en blodprøve hos fastlegen sin.

Powered by Labrador CMS