ÅPNING: Erling Andreas Tronvik (t.h.) er nevrolog og professor ved NTNU og forskningsleder for det nye senteret. Her sammen med NTNU-rektor Anne Borg. Foto: Jeleena Rai

Foto:

Norsk senter for hodepineforskning åpnet: – Fremdeles svært mange som ikke får tilstrekkelig hjelp

NorHEAD-senteret gir opphav til cirka 200 årsverk over 8 år, som er fordelt over hele landet. – Det gir oss en gi en helt annen styrke enn vi har hatt tidligere, til å drive systematisk og langsiktig forskning, sier forskningsleder Erling Andreas Tronvik. 

Publisert

– Hodepine er en av de vanligste sykdommene og en av de største folkehelseutfordringene. 15 prosent av den voksne befolkningen lider av migrene. Og 1,2 prosent av all menneskelig tid levd er levd i migrenesmerte, sier Erling Andreas Tronvik som er nevrolog og professor ved NTNU til Dagens Medisin.

Tronvik er forskningsleder for Norsk senter for hodepineforskning (NorHEAD) som ble åpnet i Trondheim torsdag.

– Hvordan er stemningen der i dag?

– Stemningen er strålende. Det var masse folk fra alle landets kriker og kroker og alle mulige yrkesgrupper, alt fra datateknologer, til leger, sykepleiere, pasientforeninger og fagfolk fra humanistiske fag. Vi har fått videohilsen fra helseministeren, besøk fra områdedirektør i Forskningrådet, NTNU-rektor og varaordfører i Trondheim. Det har vært mange gode ord og mye entusiasme, svarer den like entusiastiske forskningslederen rett etter markeringen.  

– Har blitt lite prioritert

– Hvorfor er det så viktig å få på plass dette forskningssenteret?

– Selv om vi har kommet et stykke når det gjelder behandling, er det fremdeles svært mange som ikke får tilstrekkelig hjelp, svarer han.

– Er dette lidelser og pasientgrupper som ikke har fått nok oppmerksomhet til nå, med tanke på forekomst og omfang av funksjonsnedsettelse?

– Migrene har tradisjonelt vært sett som en kvinnesykdom, selv om også mange menn rammes, og har av den grunn blitt lite prioritert. Migrene er ikke dødelig, men rammer i ung alder og mange får sånn sett tapte leveår på grunn sykdommen, svarer Tronvik og fortsetter: 

– Det er en veldig alvorlig hjernesykdom som rammer i den mest produktive perioden av livet. Den rammer når man skal arbeide, etablere seg og få barn, svarer Tronvik.

Han forteller at migrene er en av de vanligste sykdommene som gir størst invaliditet hos folk under 50 år, i motsetning til andre sykdommer, som hjerte- og karsykdom, som gjerne rammer i eldre alder.

– Det er veldig kostbart for samfunnet. Bare i Norge koster det staten 11 milliarder per år, hovedsakelig fordi det gir mye sykefravær og nedsatt produksjon i arbeidsfør alder.

– Derfor er det veldig gledelig at vi klarer å vise frem så god forskning at vi nå får mulighet til å åpne dette senteret og drive stabil forskning i åtte år fremover.

Behandlingsstudier over hele landet

Med det som, ifølge Tronvik, er en av de største bevilgningene til hodepineforskning i verden, på 128 millioner kroner over 8 år fra Forskningsrådet, skal det nyopprettede forskningssenteret samle hodepineforskere fra hele Norge under en senterparaply.

I tillegg til midlene fra Forskningsrådet, stiller også partnerinstitusjonene (se faktaboks) med midler, slik at det totale budsjettet over 8 år er på rundt 250 millioner, forteller han.

– Dette er ikke et Trondheim-senter, men inkluderer pasienter i behandlingsstudier fra Tromsø i nord til Østlandet i sør. Vi har tilknyttede sykehus i alle helseregionene, sier Tronvik og fortsetter:

– Dette gir oss mulighet til å kjøre gode, solide studier av nye typer behandling. Vi skal også bruke helseregisterdata og maskinlæring, altså kunstig intelligens, for å finne nye måter å behandle hodepine.

Forskerne skal også ta i bruk avansert infrastruktur, som syv tesla-MR, som er MR med sterkere magnetfelt, for å kunne se mer detaljert på hjernen, forteller han.  

– Dette er et stort og viktig initiativ som vi har fått muligheten til å dra i gang. Vi har også knyttet til oss noen av verdens fremste professorer fra utlandet som skal hjelpe oss videre.

Les også: Migrenemedisiner: Nevrolog mener Norge bør gjøre som Finland

200 årsverk

– Hvor mange skal jobbe ved det nye senteret?

– Senteret gir opphav til cirka 200 årsverk over 8 år, som er fordelt over hele landet, men med base på NTNU i Trondheim. Både universitetssykehus og lokalsykehus er involvert med å koordinere og samkjøre forskningskreftene som er under NorHEAD-paraplyen. Det gir oss en gi en helt annen styrke enn vi har hatt tidligere, til å drive systematisk og langsiktig forskning.

NorHEAD skal også samarbeide med næringslivet, forklarer senterlederen.

– Senteret skal også ha et fokus på innovasjon og å utvikle nye verktøy som er til nytte for helsepersonell og pasienter, i samarbeid med næringslivet – både ved at de kan få tilgang til vår kunnskap og at vi kan utvikle nye metoder og næringer.

– Det har vi allerede har gjort, i form av et par «spin off»-firmaer som jobber med produkter som kan komme pasientene til gode.

Håp om bedre hverdag for pasientene

Med NTNU som vertskapsinstitusjon får senteret tilgang på Trondheims verdensledende fagmiljøer, som inkluderer datateknologi og medisinsk teknologi, med tilhørende avansert forskningsinfrastruktur, sier NTNU-rektor Anne Borg i en pressemelding. 

– Med denne typen tverrfaglig samarbeid av høy internasjonal kvalitet, har vi stor tro på at NorHEAD vil oppnå resultater som vil lette hverdagen til altfor mange plagede pasienter, sier hun. 

Mer om Norsk senter for hodepineforskning (NorHEAD)

NorHEAD finansieres av Norges forskningsråd som et Forskningssenter for klinisk behandling. Deltakende universiteter og sykehus i Norge bidrar med en betydelig egeninnsats.

Partnere i NorHEAD:

  • NTNU
  • Universitetet i Bergen
  • Olavs hospital
  • Oslo universitetssykehus (OUS)
  • Akershus universitetssykehus (AHUS)
  • Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN)
  • Haukeland universitetssykehus
  • Sykehuset Namsos
  • Hodepine Norge
  • Nansen Neuroscience Network (NNN)

Kilde: norhead.no

Powered by Labrador CMS