STAMCELLETERAPI: Parkinsons skyldes en gradvis ødeleggelse av nerveceller som skiller ut stoffet dopamin. Forskere har utviklet et stamcelle-produkt som etter transplantasjon, skal modnes til funksjonelle nerveceller som produserer dopamin. Illustrasjonsfoto: Getty Images
STAMCELLETERAPI: Parkinsons skyldes en gradvis ødeleggelse av nerveceller som skiller ut stoffet dopamin. Forskere har utviklet et stamcelle-produkt som etter transplantasjon, skal modnes til funksjonelle nerveceller som produserer dopamin. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Første Parkinsons-pasient har fått stamcelleterapi: – Milepæl

En pasient med Parkinsons sykdom har fått transplantert stamceller som produserer dopamin. Totalt åtte pasienter skal inkluderes i studien som tester den eksperimentelle behandlingen.

Publisert

Parkinsons er svært invalidiserende sykdom som fører til tidlig institusjonalisering og død. Per i dag finnes det ingen behandling som kan bremse, stoppe eller forebygge utvikling av sykdommen.

Parkinsons skyldes en gradvis ødeleggelse av nerveceller i bestemte deler av hjernen som skiller ut stoffet dopamin. Dopaminmangel gjør det vanskelig å kontrollere musklene og forårsaker derfor endringer i bevegelsene.

Forskere ved Lunds universitetet i Sverige har utviklet et stamcelle-produkt som i midten av februar ble transplantert til en Parkinsons-pasient for første gang.

– Dette er en viktig milepæl på veien mot å utvikle en celleterapi som kan brukes for å behandle pasienter med Parkinsons sykdom, sier overlege i nevrologi ved Skånes universitetssykehus i Lund og adjungert professor ved Lunds universitetet, Gesine Paul-Visse, i en pressemelding fra Lunds universitetet.

De transplanterte cellene var generert fra embryonale stamceller og skal erstatte dopamin-nervecellene som går tapt i hjernen til Parkinsons-pasienter.

Forskning.no omtalte nyheten først.

Resultater først om noen år

Transplantasjonen var vellykket. Pasienten som nå har forlatt sykehuset, var den første av totalt åtte pasienter med Parkinsons fra Sverige og Storbritannia som skal gjennomgå en slik transplantasjon ved Skånes universitetssykehus.

Paul-Visse som leder den kliniske delen av studien STEM-PD, forklarer at resultatet av STEM-PD-produktene først kan forventes om noen år.

Mer enn 10.000 pasienter lever med sykdommen i Norge. På verdensbasis er antallet mer enn ti millioner, og det forventes en stor økning de neste 20 årene.

Standardbehandlingen for sykdommen i dag er legemidler som erstatter tapt dopamin, men over tid blir disse medisinene ofte mindre effektive og kan gi bivirkninger.

Les også: Studie: Hyppige mareritt hos eldre voksne kan være tidlig Parkinsons-tegn

Skal modnes til funksjonelle nerveceller

STEM-PD-studien tester nå en stamcelleterapi med mål om å erstatte tapte dopaminceller med friske celler. Cellproduktet STEM-PD som transplanteres, har gjennomgått strenge prekliniske tester og oppfyller kvalitetskravene til det svenske Legemiddelverket.

Stamcellene er utviklet i samarbeid med legemiddelselskapet Novo Nordisk.

Etter transplantasjon forventes det at de transplanterte cellene modnes til funksjonelle nerveceller på plass i hjernen, skriver universitetet i meldingen.

– Med denne studien håper vi å demonstrere at celleproduktene fungerer som forventet i pasientene. Dette kan gi en mulighet til å hjelpe mange flere som lever med Parkinsons i fremtiden, sier Malin Parmar, professor ved Lunds universitet som leder STEM-PD-teamet i samarbeid med kolleger ved Skånes universitetssykehus, University of Cambridge, Cambridge universitetssykehus og Imperial College i London.

Pasientene som deltar i studien, fikk diagnosen for minst ti år siden og er i en moderat fase av sykdommen. Forskerne vil følge de åtte pasientene tett i årene som kommer.

Helseatlas for kroniske sykdommer, som ble publisert i fjor, avdekket at det er flere Parkinsons-pasienter i Norge enn tidligere antatt. Rundt 11.600 pasienter blir årlig behandlet for Parkinsons sykdom i Norge i allmennlege- og spesialisthelsetjenesten. Tidligere anslag lå på rundt 7000.

Les mer: Avdekker store variasjoner i behandling av migrene, Parkinsons, MS og epilepsi

Powered by Labrador CMS