FRYKT: OUS-forsker Liv Mundal (innfelt) forklarer at frykt for bivirkninger kan føre til at pasienter med familiær hyperkolesterolemi (FH) ikke vil gå på statiner. Foto: Getty Images/privat

Foto:

Studie: Statinbruk ga ingen økt risiko for demens hos pasienter med arvelig høyt kolesterol

Resultatene fra ny norsk forskning burde kunne berolige pasienter som har gått på statiner i mange år, mener OUS-forsker Liv Mundal.

Kolesterol er en type fettstoff som kroppen er avhengig av. Kolesterol transporteres i blodet som blant annet LDL-kolesterol. Høyt kolesterol, hyperkolesterolemi, er forbundet med økt risiko for hjerte- og karsykdom. Noe forskning har også antydet at høyt kolesterol kan være assosiert med økt risiko for demens.

Arvelig høyt kolesterol, eller familiær hyperkolesterolemi (FH), er en vanlig tilstand. Omtrent 1 av 200-300 nordmenn har genforandringen som gjør at LDL-kolesterolet ikke blir fjernet fra blodet. Ubehandlet har disse personene cirka to til tre ganger høyere kolesterol enn normalbefolkningen. 

En norsk studie som nylig ble publisert i tidsskriftet Jama Network Open, har undersøkt om pasienter med familiær hyperkolesterolemi som behandles med kolesterolsenkende statiner, har økt demensrisiko.

Fant ingen økt risiko

Resultatene viser at FH-pasienter ikke har økt risiko for demens sammenlignet med en kontrollgruppe som matcher i kjønn og alder.

Heller ikke høydosebehandling med statiner over lang tid er knyttet til høyere risiko for demens i denne pasientgruppen, forklarer førsteforfatter Liv Mundal ved Oslo universitetssykehus.

– Disse resultatene burde berolige FH-pasienter som har brukt statiner i mange år, sier Mundal til Dagens Medisin.

–  Noen av dem er urolige for bivirkninger av statinene. Frykt for bivirkninger kan redusere villigheten til å gå på statiner. Det er veldig viktig å stå på kolesterolsenkende behandling for å redusere risiko for tidlig hjerte-karsykdom ved FH, legger forskeren til.

Ville se på sammenhengene hos FH-pasienter

Bakgrunnen for at forskergruppen med tilknytning til Oslo universitetssykehus, Universitetet i Bergen, Høgskulen på Vestlandet og Universitet i Oslo ønsket undersøke dette, er at flere studier har vist en sammenheng mellom LDL-kolesterolnivå og demens.

Blant annet konkluderte en studie fra 2021 med at forhøyet LDL-nivå midt i livet var moderat assosiert med demensrisiko, forklarer Mundal.

Det har også vært gjort noen studier på statinbehandling og demensrisiko.

– Vi ønsket å undersøke disse sammenhengene i pasientgruppen som har medfødt forhøyet kolesterol, sier Mundal.

Kohort fra FH-registeret

Den ferske studien er en kohortstudie med FH-pasienter fra det nasjonale FH-registeret ved Oslo universitetssykehus.

3520 personer med familiær hyperkolesterolemi ble inkludert i studien. De ble sammenlignet med en tilfeldig uttrukket kontrollgruppe på 69.713 personer fra den norske befolkningen, som matchet i kjønn og alder.

Deltagerne ble fulgt i ti år, fra 2008 til 2018.

Forskerne så både på risiko for demens generelt (total demens) og for de to vanligste formene for demens, Alzheimers og vaskulær demens, spesielt.

Les også: Studie: De fleste bivirkninger av statiner er nocebo-effekt

Får statiner når diagnosen er stilt

Mundal forklarer at FH-pasientene får diagnosen ved en genetisk undersøkelse som avdekker den aktuelle mutasjonen. Når diagnosen er stilt, blir de satt på statiner for å forebygge hjerte- og karsykdommer.

Studien konkluderer altså med at det ikke er assosiasjon mellom statinbruk og demensrisiko blant pasienter med FH i løpet av en tiårs oppfølgingsperiode.   

– Vi har undersøkt ulike doseringer av statinbehandling, og selv høydosebehandling med statiner over lang tid gir ingen økt risiko for demens blant FH-pasientene. Det er et veldig viktig funn, som bør berolige pasienter med medfødt forhøyet kolesterol, sier Mundal.  

Aktuelt: WHO advarer mot epidemi av overvekt i Europa

Powered by Labrador CMS