2024: Det nye bygget på Radiumhospitalet skal stå klart i 2024.

Foto: Anders Zerener

La grunnsteinen for nytt protonsenter: – Har stor betydning

– Det viktigste er resultatet, ikke hvem som bygger det, mener Bent Høie.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

RADIUMHOSPITALET/OSLO (Dagens Medisin): Musikalske innslag og taler var blant innslagene da grunnsteinen for det nye protonsenteret på Radiumhospitalet i Oslo ble lagt tirsdag.

Ønsker å bygge kompetanse
– Dette er et veldig viktig skritt for å legge forholdene til rette for de som tar de små skrittene innenfor kreftforskningen hver dag, nemlig det gode behandlingsmiljøet som er her.

– Planen da jeg overtok som helseminister var å legge ned Radiumhospitalet, og da ville det ødelagt det gode miljøet som er her. Dette er et kreftmiljø som lyser opp internasjonalt, og det ville vært totalt feilslått politikk å ødelegge alt det gode som skjer her.

Det sa helse- og omsorgsminister, Bent Høie, til Dagens Medisin i forbindelse med grunnsteinsnedleggelsen for nytt klinikk- og protonbygg ved Radiumhospitalet i Oslo.

BYGGEPLASS: Slik ser det ut i dag der det i 2024 vil stå klart et flunkende nytt bygg på Radiumhospitalet. Foto: Anders Zerener

– Det har enormt stor betydning for kompetansen vår. En ekstra dimensjon er at vi får etablert protonbehandlingen her i landet, og det vil si at flere av de pasientene vi har sendt til utlandet for behandling nå kan motta det her. Vi vil også bygge opp kompetansen vår på protonbehandling her i landet.

– Finansieringen har gått seg veldig fint til. I starten var det initiativ for å bygge dette etter en annen modell, og jeg var heller ikke negativ til det. Jeg har ikke noe i mot at private aktører bidrar. I det arbeidet vi har gjort med Radiumhospitalets venner, fant vi ut at det som ville gi raskest resultater var å bygge med Helse Sør-Øst som bygger, og da ble det slik. Det viktigste er resultatet, ikke hvem som bygger det.

Klinikkbygget skal inneholde mange av aktivitetene som finner sted på sykehuset i dag, mens protonterapibygget skal romme det svært avanserte utstyret som kreves for å kunne tilby protonbehandling, et tilbud som pasienter i dag må til utlandet for å få.

Søker ytterligere investeringer
Fra sceneplass kunne også administrerende direktør i Oslo universitetssykehus, Bjørn Atle Bjørnbeth, fortelle om det gode samarbeidet mellom prosjektet og sykehuset.

– Det gjenstår fortsatt kontraheringer (kontrakter, avtaler. Red.anm.) for å gjennomføre omfattende investeringer i utstyr og teknologi. Her er det viktig at leverandørmarkedet kjenner sin besøkelsestid. Det er fortsatt muligheter!

Byggeperioden har pågått siden desember 2018. Gravearbeidet ble ferdig i vår, og i løpet av året skal grunn og fundament, kjellervegger og heissjakter og trapper bli synlige, skriver NTB.

Innholdet i grunnsteinen skal plasseres i en synlig glassmonter ved den nye hovedinngangen og vil dermed fungere som utstilling. De to nye byggene skal etter planen stå ferdige i 2024. De vil romme 2.200 ansatte, 155 døgnpasienter og 50 dagpasienter.

GRUNNSTEIN: Bent Høie med grunnsteinen i bakgrunnen.

Omstridt satsning – også i Bergen
Dagens Medisin har tidligere omtalt etableringen av protonbehandling i Norge – som har vært  omstridt. Flere fagpersoner har pekt på at det er lite forskningsbelegg for den nye metoden, samtidig som både byggene og driften er svært kostbar.

Likevel ble det altså vedtatt å opprette to protonsentre i Norge: Ett i Oslo og ett i Bergen. Den samlede prislappen for selve senterene ble anslått å være på tre milliarder kroner.

Protonsenteret som er under oppføring i Bergen, er noe mindre enn senteret i Oslo. Etter planen skal det bestå av ett behandlingsrom og ett forskningsrom.

Det vil koste rundt 115 millioner kroner, ifølge Brit Pedersen, leder for Program for protonterapi i Helse Bergen.

MONTER: Denne glassmonteren skal være synlig ved den nye hovedinngangen til Radiumhospitalet. Foto: Anders Zerener

– Ved full drift i Bergen er det estimert en kostnad på cirka 115 millioner kroner i året, inkludert lønn, kapital- og vedlikeholdskostnader. Siden det skal trappes opp kapasitet over tid, blir kostnaden noe lavere fra starten, uttalte Pedersen til Dagens Medisin i juni.

Hun viste da til at innføring av protonbehandling i Norge er organisert som et nasjonalt prosjekt, og at modellen for finansiering av drift ikke er avklart.

– Vi legger til grunn at finansieringen blir avklart før oppstart av drift ved protonsentrene.

Powered by Labrador CMS