RAPPORT: Fagdirektør Bjørn Egil Vikse i Helse Vest la fredag fram en rapport om hva sykehusene forsket på i 2022.
RAPPORT: Fagdirektør Bjørn Egil Vikse i Helse Vest la fredag fram en rapport om hva sykehusene forsket på i 2022.

La fram rapport: Dette forsket sykehusene på i 2022

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) sier hun er imponert over aktivitetene i sykehusene, etter å ha lest rapporten som ble lagt fram fredag.

Publisert Sist oppdatert

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol mottok fredag 26. mai en omfattende rapport fra de regionale helseforetakene, som gir en oversikt over landets beste forsknings- og innovasjonsprosjekter i sykehusene i 2022.

Rapporten er utformet av Helse Vest, og viser blant annet en økning i deltakelsen i kliniske studier, med 4 928 flere pasienter sammenlignet med året før. 

– Jeg er imponert over aktiviteten i sykehusene etter å ha lest rapporten. En stor takk til pasienter som har bidratt i kunnskapsutviklingen, og en like stor takk til fagfolk som gjennom dedikasjon og nytenkning forandrer og forbedrer vår felles helsetjeneste, sier Kjerkol i en pressemelding.

Temaene som ble dekket i forskningen inkluderer persontilpasset medisin, psykisk helse, kreft og kunstig intelligens. For første gang presenteres det dessuten en måling av kjønnsspesifikk forskning i rapporten.

Les hele rapporten her (.pdf). 

Kjønnsspesifikke analyser

Forskere som har prosjekter med finansiering fra de regionale helseforetakene ble ved rapporteringen for 2022 bedt om å svare på spørsmål om prosjektet omfatter kjønnsspesifikk forskning, står det i en pressemelding fra Helse Vest. 

Bjørn Egil Vikse, fagdirektør i Helse Vest RHF, som overleverte rapporten til Kjerkol, påpeker også betydningen av digitalisering for fremtidens helsetjenester.

– Skal vi møte utfordringene i tjenesten framover, er vi avhengig av digitalisering, sier Vikse i en pressemelding.

Kvinnehelseutvalget leverte i mars 2023 sin utredning om kvinners helse og betydningen av kjønn for helse (NOU 2023: 5 Den store forskjellen).

66 prosent av prosjektene fra RHF-ene gjør ikke kjønnsspesifikke analyser, 20 prosent gjør det, står det i rapporten. 12 prosent gjelder tilstander som hovedsakelig rammer kvinner, fire prosent tilstander som hovedsakelig rammer menn. Rapporteringen er en del av bevisstgjøringen av disse forholdene ved forskningen.

Apper og kreftforskning

Rapporten fremhever også flere innovative prosjekter. Blant disse er en app for stressmestring hos kreftpasienter utviklet ved Oslo universitetssykehus, som har vist seg å redusere stress, angst og depresjon, samt forbedre selvregulering og livskvalitet for pasientene.

Et annet prosjekt som blir fremhevet, er kreftforskningen ved Haukeland universitetssjukehus, der direkte injeksjon i kreftsvulster har vist betydelige resultater. 30 prosent av de norske pasientene i denne kliniske studien opplevde betydelig reduksjon av svulsten.

Kjerkol uttrykker at regjeringen ønsker at forskningsbasert kunnskap skal være mer tilgjengelig og tas i bruk.

– Denne rapporten viser hvordan dette skjer i praksis, til det beste for pasienter, fagfolkene og tjenesten i stort, sier Kjerkol.

Neste år vil de regionale helseforetakene utarbeide en tilsvarende rapport om utdanning og kompetanse, som vil gi innsikt i både utdanning og forskning - to sentrale innsatsfaktorer for helsetjenesten.

Powered by Labrador CMS