SKRIFTLIG SPØRSMÅL: Sveinung Stensland stilte i dag et skriftlig spørsmål til helseministeren om hva planen er for 50.000 er. Vaksinene går snart ut på dato.

Foto: DMarkiv/Vidar Sandnes

50.000 vaksinedoser går ut på dato

I juni går 50.000 doser med pneumokokkvaksiner ut på dato, dermed kan disse bli destruert.

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Sveinung Stensland, justispolitisk talsmann for Høyre stilte i dag et skriftlig spørsmål til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol om hva som er planen for 50.000 pneumokokkvaksiner som Folkhelseinstituttet (FHI) har på lager.

– Hva vil helseministeren gjøre for at femti tusen doser pneumokokkvaksine ikke blir destruert, men heller kommer til nytte ved at personer i risikogruppen blir vaksinert?, spør Stensland.

Bakgrunnen for at det er 50.000 pneumokokkvaksiner på lager var mangelsituasjon i perioden 2018-2020.

I 2021 sikret FHI seg langsiktige avtaler med leverandørene slik at mangelsituasjoner for vaksinene minimeres. Våren 2020 gikk FHI proaktivt ut og anbefalte pneumokokkvaksiner til alle over 65 år, noe som førte til høy etterspørsel og at lagrene raskt gikk tomme. FHI sikret seg i 2021 større lager med pneumokokkvaksinen for å møte mangelsituasjoner man hadde opplevd tidligere.

På grunn av covid-19 pandemien og gjentatte påfyllingsdoser er ikke arbeidet med å informere målgruppen om pnumokokkvaksinering blitt utført. Det er staten som får kostnaden ved destruksjon.

Stensland foreslår for helseministeren at pneumokokkvaksinene distibueres gratis til personer i risikogruppen. Risikoen er at vaksinene blir destruert selv om gruppen vaksinen er anbefalt til har lav vaksinasjonsdekning. Stensland skriver at FHI avventer avklaring fra Helse og omsorgsdepartementet om hva de skal gjøre med dosene.

Powered by Labrador CMS