- Opphør av avtalene vil utgjøre et vesentlig tap for tilgangen til oppdatert kunnskap, sier leder Håkon Kongsrud Skard i Norsk Psykologforening. Foto: Norsk Psykologforening

– Et vesentlig tap for tilgangen til oppdatert kunnskap

Norsk Psykologforening og Legeforeningen ser med bekymring på nyheten om at FHI vil kutte i tilbudet i Helsebiblioteket.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.


– Helsebiblioteket er en viktig ressurs for at våre medlemmer kan holde seg faglig oppdatert i sitt arbeid. APA (American Psychological Association, en av leverandørene, red anm.) er en av de større leverandørene innen forskningsartikler på psykisk helse, og opphør av avtalen med dem vil utgjøre et vesentlig tap for tilgangen til oppdatert kunnskap, sier leder Håkon Kongsrud Skard i Norsk Psykologforening.

Folkehelseinstituttet, som driver Helsebiblioteket, har varslet at de må kutte i tilbudet. Fra 1.mars stenges tilgangen til over 4500 tidsskrifter for helsepersonell-

Kongsrud Skard får støtte av Cecilie Risøe, som er leder i Legeforeningens fagstyre.

– Helsebiblioteket ble jo etablert nettopp for å sikre helsepersonell tilgang til vitenskapelige originalartikler, noe som er viktig for norske klinikere. Det at vi ikke lenger får tilgang på så mange tidsskrifter, svekker tilbudet og er bekymringsfullt, sier Risøe til Dagens Medisin.

– Det er ikke første gangen dette skjer, og denne ytterligere reduksjonen kommer på toppen av tidligere nedskjæringer. Jeg stiller spørsmål om hvor store besparelser dette egentlig innebærer.

– Mange av legene har sin hovedinteresse i nettopp de pakkene som ryker ut, da hjelper det lite at tilbudet opprettholdes på andre områder. Det er nettopp Helsebibliotekets styrke at de har favnet så bredt, fastslår Risøe.

Powered by Labrador CMS