FLERE ALTERNATIV: – Vi har fortsatt ikke konkludert hva vi skal gjøre med applikasjonen, og vurderer tre ulike scenarier, sier Gun Peggy Strømstad Knudsen, assisterende direktør i Folkehelseinstituttet.

Foto:

Vurderer å skrote omstridt smitte-app – for å lage ny løsning mot Apple og Google

Folkehelseinstituttet jobber nå med tre ulike alternativer for hvordan de skal re-lansere appen Smittestopp. Et av alternativene er å lage en helt ny applikasjon som kobler seg opp mot Apple/Google sin løsning for kontaktsporing.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Smittesporingsappen Smittestopp har siden den ble lansert i april fått kritikk fra flere jurister og IT-eksperter fordi den ikke hadde åpen kildekode og lagret lokasjonsdata i en sentral database, for blant annet analyse og forskning.

Appen ble pekt ut som en av de mest personverninngripende applikasjonene i en analyse av Amnesty International – og Datatilsynet varslet deretter et vedtak om å stoppe datainnsamling med appen.

FHI stoppet innsamling av data med Smittestopp, og slettet alle data etter varslet fra Datatilsynet.

6. juli 2020 la Datatilsynet ned forbud mot appen, fordi de blant annet mente den brøt med Personvernforordningen.

Har tre scenarier
– Vi har jobbet mye med vedtaket fra Datatilsynet som kom i sommer. I tillegg har Stortinget lagt føringer for hvordan vi skal komme videre. Vi har fortsatt ikke konkludert hva vi skal gjøre med applikasjonen, og vurderer tre ulike scenarier, sier Gun Peggy Strømstad Knudsen, assisterende direktør i Folkehelseinstituttet.

Knudsen har ledet prosjektet med å utvikle smittestopp etter koronakrisen brøt ut i Norge.

Hun fremholder at alle de tre ulike alternativene FHI skisserer, tar hensyn til innspill fra Datatilsynet og Stortinget. Stortinget vedtok rett før sommeren at brukerne skal få velge om de vil bidra til smittesporing og forskning, eller bare en av delene.  

– Den ene løsningen tar utgangspunkt i en tilpasning av den eksisterende løsning. Slik at vi ivaretar brukernes samtykke til de to ulike delene.


Kan lage «helt ny løsning»
Knudsen forklarer at de ellers ser for seg at et annet alternativ er å lage en helt ny løsning, som knytter seg opp mot Apple/Google-APIet.

Teknologigigantene har gått sammen om å utvikle et grensesnitt (API), som kan la Android- og iOS-enheter samle informasjon til den samme løsningen via egenutviklede apper. Sentralt for løsningen til Apple/Google er blant annet at den ikke tillater sentral datalagring, for å begrense at myndigheter skal kunne benytte applikasjonen til å misbruke lokasjonsdata om innbyggerne sine.

Les mer om løsningen her: https://www.apple.com/covid19/contacttracing

Dersom applikasjonen skal koble seg opp mot APIet til Apple/Google vil altså ikke den samme applikasjonen kunne samle inn lokasjonsdata for å drive analyse og forskning.

– Det tredje alternativet er en app som benytter Apple/Google sin løsning, og at vi har en annen app som kun ivaretar analyseformålet. Dette er i grove trekk de tre hovedalternativene, forklarer Knudsen.

Vil jobbe mot Datatilsynet
Hun presiserer at de hele veien vil ha god dialog med Datatilsynet for å kunne ivareta deres innspill.

– Det neste trinnet i prosessen opp mot Datatilsynet blir et møte, for å diskutere de tre alternativene.

Knudsen forklarer at de nå vil se til andre land.

– Jeg ønsker meg best mulig kunnskapsgrunnlag på teknologi og erfaring fra andre land med Apple/Google-løsningen. Det er ikke så mange som har erfaring med å ha den i bruk lenge, men vi ønsker å hente informasjon fra Danmark som lanserte sin løsning i juni.

– Har dere hastverk med å få en app for digital smittesporing?

– Vi er midt i en pandemi. Vi får oppblussing av smitte og vi er bekymret for flere og større utbrudd, nå når høsten kommer ordentlig i gang. På den måten haster det. Særlig dersom man skal åpne opp samfunnet mer. Samtidig ser vi at vi kan ikke haste for mye for å relansere appen. Når vi relanserer, skal det være godt gjennomarbeidet og vurdert. Vi skal være er trygge på at dette er omforent med Datatilsynet. Nytteverdien skal være klart og tilstrekkelig forklart.

– Vi ser at vi ikke klarte å overbevise alle om vår vurdering av hvor nyttig appen var i pandemisituasjonen. Ingen ønsker å komme i samme situasjon, igjen.
Mange tekniske utfordringer
Knudsen påpeker at de også har mange tekniske utfordringer, som ikke kan tas lett på.

– Dette er ingen enkel teknisk sak, uavhengig av hvilke av de tre alternativene vi velger. Dette vil ta litt tid.

Knudsen forklarer at de nå ikke har fastsatt en tidslinje for appen, og at de skal utarbeide en ny tidsplan for utviklingen.

– Det er krevende med tilgang på personell for validering og testing, som vi nå må bruke til å gjøre den manuelle smittesporingen i utbruddene som har vært mye oppe i media den siste tiden. Dette er den samme kompetansen som vi trenger for å gjøre de rette vurderingene av appen.

– Dersom dere velger å lage en Google/ Apple-løsning, vil dere da ha åpen kildekode?

– Applikasjonen vil være så åpen som mulig. Jeg ser ikke noen grunn til at applikasjonen ikke skal kunne være åpen, om man kobler seg opp mot Google/ Apple API-et.

Powered by Labrador CMS