Bakterier i urinen kan ha flere årsaker, og det er ikke alltid på grunn av urinveisinfeksjon. Foto: Noklus

– Vi ser alt for mange som tolker urinprøver feil

Feiltolkning og overforbruk av urinprøver i hjemmetjeneste og på sykehjem fører til unødvendig bruk av antibiotika, viser kartlegging.

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Svein Ivar Fylkesnes, sykehjemslege og spesialist i geriatri og infeksjonssykdommer. Foto: Noklus

En kartlegging av klinisk bruk av urinprøver i primærhelsetjenesten utført av Noklus, Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser, viser at det er et betydelig overforbruk av urinprøver og at mange tolker urinprøver feil. 

– Det har vist seg å være utfordrende for helsepersonell å bruke og tolke urinprøver riktig, sier sykehjemslege Svein Ivar Fylkesnes til Dagens Medisin.

Han er også leder av gruppen som arbeider med «årets tema» i Noklus, som i år er nettopp urinveisinfeksjon og hvordan man skal få ned unødvendig antibiotikabruk på dette området.

Flere årsaker til bakterier
De viktigste tiltakene er å få helsepersonell til å unngå overforbruk av urinprøver og å tolke prøvene riktig, forklarer Fylkesnes.

– Feiltolking skjer spesielt ved urinprøver av eldre mennesker på sykehjem og i hjemmetjenesten. Omtrent 70 til 80 prosent av pasientene i sykehjem har demens, og har vansker med å redegjøre for symptomer på urinveisinfeksjon slik yngre mennesker som selv oppsøker legen kan, sier Fylkesnes.

Han forklarer legen som skal tolke urinprøvene fra pasienter i sykehjem og hjemmetjeneste ofte ikke har opplysninger om pasienten har symptom på urinveisinfeksjon, men kun har prøveresultatet å forholde seg til.

– Hvis man finner bakterier i urinen kan det ha flere årsaker. Det kan være på grunn av urinveisinfeksjon, asymptomatisk bakteriuri, som er funn av bakterier i urinen uten symptomer og uten at man har behov for behandling, eller det kan være at prøven er forurenset av bakterier fra omverdenen. Når legen ikke har noen opplysninger om pasienten annet enn urinprøven, er det dermed ofte ikke mulig å fastslå om pasienten har urinveisinfeksjon, sier Fylkesnes.

E-læringskurs
Overforbruk og feiltolkning av urinprøver medfører utstrakt unødig bruk av antibiotika. Regjeringen har som mål at bruk av antibiotika skal reduseres med 30 prosent innen 2020, for å hindre antibiotikaresistens.

Det er nesten 200.000 pasienter i hjemmetjenesten i Norge og omtrent 40.000 i sykehjem. Selv om ikke alle som er i hjemmetjenesten mottar hjemmesykepleie, så vil det å få ned bruken av antibiotika ved urinveisinfeksjon her, utgjøre en stor forskjell, forklarer Fylkesnes.

– Noklus har mellom to og fire laboratoriekonsultenter i hvert fylke som tilbyr kurs og veiledning, og som besøker legekontor og sykehjem annet hvert år. Vi så at mange hadde det travelt, og derfor har vi nå også laget e-læringskurs for å bruke og tolke urinprøver rett. Kursene retter seg mot alt helsepersonell, men først og fremst mot sykepleiere, sier Fylkesnes.

– Vektlagt i for stor grad
E-læringskursene i urin ble lansert høsten 2016. Så langt i 2017 er det gjennomført over 10.000 e-læringskurs med temaene urinveisinfeksjon, urinprøvetaking og prøvebehandling, urinstrimmelundersøkelse, bakteriologisk undersøkelse av urin og andre urinundersøkelser.

– Urinprøven har blitt vektlagt i litt for stor grad, da den ofte ikke kan vise entydig om en pasient har urinveisinfeksjon eller ikke. Vi håper at ledelsen ved institusjonene ber sine ansatte om å ta kursene i bruk, avslutter Fylkesnes.

Powered by Labrador CMS