RISIKOEN GIKK NED: Studien viser også at hos kvinner som var overvektige ved første graviditet, innebar vektnedgang en minsket risiko for spedbarnsdød etter andre graviditet. Foto: Colourbox
RISIKOEN GIKK NED: Studien viser også at hos kvinner som var overvektige ved første graviditet, innebar vektnedgang en minsket risiko for spedbarnsdød etter andre graviditet. Foto: Colourbox

– Vektøkning mellom graviditeter kan påvirke barnets overlevelse

En ny svensk studie viser at når mor går opp i vekt mellom to graviditeter, øker risikoen for dødfødsel og spedbarnsdød. – Mor må prioritere sin egen helse mellom svangerskapene, kommenterer professor Rolv Skjærven.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Studien er publisert i The Lancet.

Professor Sven Cnattingius ved Karolinska Institutet har ledet studien. Han understreker at denne typen dødsfall er svært sjeldne også hos barn av kvinner med høy vektøkning.

50% økt risiko
Studien viser blant annet av kvinner som økte sin BMI med minst 4 enheter fra første til andre graviditet, hadde 50 prosent høyere risiko for dødfødsel i andre graviditet enn en kvinne som beholdt samme vekt i begge graviditeter.

4 enheter tilsvarer ca 11 kg hos en middels høy kvinne.

BMI ble målt i løpet av de første 14 ukene av første og andre graviditet.

Første leveår
For kvinner som var normalvektige ved første graviditet, innebar økt BMI i andre graviditet også økt risiko for død i løpet av første leveår for barnet.

Dersom BMI økte med minst fire enheter økte risikoen med 60 prosent, sammenlignet med om kvinnen holdt vekten.

Viktig studie
Professor Rolv Skjærven ved Avdeling for medisinsk fødselsregister sier studien er særs god, og peker på en viktig faktor for forebygging av dødfødsel og spedbarnsdød.

– Studien understreker at et sunt svangerskap og et sunt barn henger nøye sammen med en normal BMI, og at mor i tiden mellom to svangerskap må prioritere sin egen helse, for eksempel med gode mosjonsvaner og riktig kosthold, sier Skjærven til Dagens Medisin.

Han mener det er viktig at kvinnen gir seg tid til å komme tilbake til sitt opprinnelige BMI-nivå før et nytt svangerskap.

Ikke like gode registre
I Norge har man ikke samme muligheter som i Sverige for å studere konsekvensen av fedme på svangerskap, fordi BMI-registreringen startet først i 2007.

– Men det er ikke sikkert at norske kvinner i samme grad har økt BMI mellom svangerskap. Blant annet har ikke Norge like mange ikke-nordiske kvinner som Sverige, og disse kvinnene har økt risiko for dødfødsel og spedbarnsdød, sier Skjærven.

Forskerne har tatt hensyn til utdannelsesnivå når de har justert resultatene. Skjærven syns det hadde vært interessant om forskerne også hadde gjort analysene stratifisert på utdannelse, siden man tror at fedme er ulikt fordelt i de enkelte sosiale gruppene.

Vektnedgang ga mindre risiko
Den svenske studien viser også at hos kvinner som var overvektige ved første graviditet, innebar vektnedgang en minsket risiko for spedbarnsdød etter andre graviditet.

Forskerne understreker at dødfødsel og spedbarnsdød er svært uvanlig i Sverige. Dødfødsel forekom i studien kun ved 2,4 av 1.000 fødsler og spedbarnsdød ved 2,1 av 1.000 fødsler.

I arbeidet brukte forskerne det medisinske fødselsregisteret. Totalt ble nesten 457.000 kvinner som fødte sitt første og andre barn i Sverige mellom 1992 og 2012 inkludert, ifølge ki.se.

Bekrefter
Cnattingius sier til Karolinska Institutets nettside at resultatene bekrefter tidligere studier, der man ser at risikoen for dødfødsel, spedbarnsdød og sykelighet i nyfødtperioden øker med mors vekt.

Men den underliggende årsaken er uklar. For eksempel vet man ikke om det er vektøkning under selve graviditeten eller mellom graviditetene som er av betydning.

Powered by Labrador CMS