CORONAVIRUS: WHO melder at smittekilden mest sannsynlig er et marked i Wuhan-by i Kina. Foto: Nattmarked i Wuhan / GettyImages Foto:
CORONAVIRUS: WHO melder at smittekilden mest sannsynlig er et marked i Wuhan-by i Kina. Foto: Nattmarked i Wuhan / GettyImages Foto:

Ber helsepersonell være årvåkne

Folkehelseinstituttet (FHI) ber helsepersonell være årvåkne etter pasienter med luftveisinfeksjon som kan ha vært i Wuhan by i Kina.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

ÅRVÅKENHET: – Det er til nå ikke rapportert tegn på smitte mellom mennesker, uttaler seniorrådgiver Ragnhild Tønnesen ved FHI og ber helsepersonell melde inn dersom de skulle mistenke smitte hos personer som har vært i Wuhan by.
ÅRVÅKENHET: – Det er til nå ikke rapportert tegn på smitte mellom mennesker, uttaler seniorrådgiver Ragnhild Tønnesen ved FHI og ber helsepersonell melde inn dersom de skulle mistenke smitte hos personer som har vært i Wuhan by.

FHI melder på sine nettsider at de følger med på situasjonen med et ukjent coronavirus som WHO har funnet i forbindelse med et lungebetennelseutbrudd i Wuhan-området i Kina i år.

Ifølge WHOs rapporter har kinesiske myndigheter utelukket en rekke virus som SARS, MERS, infulensa og andre vanlige respiratoriske sykdommer.

WHOs melder at det til nå har oppstått 41 bekreftede smittetilfeller i Wuhan og at en person har omkommet. Syv personer er kritisk syke.

Smittet fra marked
Smittekilden til viruset er antakeligvis et marked i Wuhan hvor det selges sjømat og dyr.

– Det er til nå ikke rapportert tegn på smitte mellom mennesker, uttaler seniorrådgiver Ragnhild Tønnesen ved FHI i en pressemelding om utbruddet.

FHI melder at det europeiske smittevernbyrået ECDC vurderer smitterisikoen for reisende til Wuhan som lav, men de kan ikke utelukke at det kommer personer med smitte til Europa.

Nyhetsbyrået Reuters skriver i dag at markedet antakeligvis var eneste smittekilde og viser til WHOs rapporter om at det foreløpig ikke har vært noen smitter til helsepersonell eller beviser på smitte mellom mennesker.


Ber helsepersonell varsle
FHI overvåker situasjonen og ber helsepersonell være årvåkne og varsle dersom de har pasienter med luftveisinfeksjon som nylig har reist i området.

«Det finnes foreløpig ingen spesifikk laboratorietest for å påvise det nye viruset. Referanselaboratoriet for MERS og SARS ved Folkehelseinstituttet vurderer løpende behovet for å ta i bruk diagnostikk for det nye viruset».

– Vi ber helsepersonell være årvåkne fordi vi er i en sesong med mye luftveinfeksjoner. Pasientene kan presentere seg med veldig uspesifikke symptomer, seniorrådgiver Ragnhild Tønnessen.

Tønnesen er veterinær, som jobber med infeksjonsovervåkning av luftveissykdommer i Folkehelseinstituttet ved avdeling for smittevern og vaksine.

Hun oppfordrer helsepersonell til å spørre dem med alvorlige luftveissykdom uten forklarlige symptomer om de har reist, og om de har besøkt det spesifikke markedet i Wuhan.

Hun mener sannsynligheten er ganske lav for smitte til Norge og Europa.

–   Lav risiko
– Det er foreløpig en begrenset hendelse med lav risiko for spredning, men vi kan ikke utelukke noe. Det er nå en styrket mistanke om at kilden er tilknyttet markedet, sier Tønnessen.

Hun forklarer at coronaviruset ser ut som et virus som smitter fra dyr til mennesker, men understreker at man ikke vet hvilket dyr som var er primærkilden. 

– Mye av grunnen til at vi ber helsepersonell være årvåkne, er at det er mye som er ukjent.

Tønnesen peker på at pasienten som ble bekreftet død i løpet av helgen hadde flere komorbiditeter.

– Foreløpig har vi begrensa informasjon om de bekreftede tilfellene for eksempel om kjønn, alder og om de har hatt noen sykdommer fra før, men vi vet at liknende virus som SARS og MERS kan gi alvorlig sykdom. 

Powered by Labrador CMS