GÅR NED: Barnedødeligheten synker, men områder i Afrika sør for Sahara står fortsatt for 56 prosent av alle dødsfall under fem år i 2021.  Foto: Fabian Plock / Shutterstock / NTB

GÅR NED: Barnedødeligheten synker, men områder i Afrika sør for Sahara står fortsatt for 56 prosent av alle dødsfall under fem år i 2021. 

Foto: Fabian Plock / Shutterstock / NTB

Barnedødeligheten synker globalt, men er fortsatt høy

Rundt fem millioner barn døde før de rakk å fylle fem år i 2021, ifølge FN. Gjennom året døde ett barn eller én ungdom hvert femte sekund.

Publisert

Barnedødelighet og ungdomsdødelighet deles vanligvis inn i to kategorier: Barn som dør før fylte fem år og barn og unge som dør mellom 5 og 24 år.

En rapport fra FNs barnefond (Unicef) viser at 1,9 millioner barn var dødfødte i fjor. Mange av dødsfallene ville vært unngått med bedre helsehjelp, heter det i rapporten.

Rundt fem millioner barn døde før de rakk å fylle fem år i 2021, ifølge FN. Gjennom året døde ett barn eller én ungdom hvert femte sekund.

– En slik utbredt tragedie som kan forebygges, bør aldri aksepteres som uunngåelig, sier Vidhya Ganesh i Unicef.

– Fremgang er mulig med sterkere politisk vilje og målrettet innsats for rettferdig tilgang til primærhelsetjeneste for alle kvinner og alle barn, sier hun videre.

Barnedødeligheten har sunket siden tusenårsskiftet. Den globale dødeligheten for barn under fem år har falt med 50 prosent, dødeligheten blant barn og unge mellom fem og 24 år har falt med 36 prosent, og dødfødselsraten har gått ned med 36 prosent, ifølge FN.

FN-gruppen som beregner barnedødelighet (IGME), advarer om at nesten 56 millioner barn og unge vil dø før 2030 dersom det ikke iverksettes tiltak raskt for å forbedre helsetjenester.

Ifølge rapporten sto områder i Afrika sør for Sahara for 56 prosent av alle dødsfall under fem år i 2021. Barna i denne regionen har høyest risiko i verden for barnedød.

Powered by Labrador CMS