IKKE NORSKE TALL: – Helsetjenestene i landene som tallene er hentet fra, har en helt annen organisering enn den vi har i Norge, blant annet med forsikringsbehandling, sier Marte Kvittum Tangen. Foto: Vidar Sandnes

IKKE NORSKE TALL: – Helsetjenestene i landene som tallene er hentet fra, har en helt annen organisering enn den vi har i Norge, blant annet med forsikringsbehandling, sier Marte Kvittum Tangen.

Foto: Vidar Sandnes

Slår tilbake mot påstander: – Direkte misvisende

Leder i Norsk forening for allmennmedisin reagerer sterkt på utsagn.

Publisert

Like før nyttår uttalte kiropraktor og forsker, Aleksander Chaibi, at han mente det var alt for lite fokus på muskel og skjelettbehandling i Norge, og mente det var på tide med en liten «slap in the face» til miljøet.

– Betydelig endring
Chaibi mener at fastleger i landet har alt for lett med å skrive ut smertestillende, som ikke har stor effekt på for eksempel nakkesmerter.

LES MER: Krever mer fokus på muskel og skjelett: – En liten «slap in the face»

Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen, er forelagt uttalelsene til Chaibi, og reagerer på flere ting som blir nevnt i saken.

– I Norge har forskrivningen av NSAIDs (inkluderte Ibuprofen) blitt betydelig redusert de siste årene med økt oppmerksomhet på bivirkninger. Vi har Gjør Kloke Valg-kampanjen og KUPP (kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter) har bidratt til en betydelig endring i forskrivningspraksis hos norske fastleger, sier Tangen til Dagens Medisin.

– Vil unngå overdiagnostikk
Tangen påpeker videre at studien det refereres til har ikke norske tall, men er en oversiktsartikkel med totalt 446 deltagere fra Australia, Spania og USA i perioden 2005 til 2013. Gjennomsnittsalder på pasientene var 34,3 år.

– Helsetjenestene i landene tallene er hentet fra har en helt annen organisering enn den vi har i Norge, blant annet med forsikringsbehandling.

– Pasientene med akutte nakkesmerter bør få informasjon om tilstanden, råd om hurtigst mulig å vende tilbake til normalt aktivitetsnivå og veiledning om smertestillende der dette kan være til nytte i en kort periode.

– Nakkesmerter vil vanligvis bedres markant innen de første ukene helt uavhengig av type behandling og mange har også nakkesmerter uten at det er behov for å oppsøke legehjelp eller annen behandling. Vi er opptatt av å unngå overdiagnostikk og overbehandling.

Direkte misvisende
Det understrekes fra Tangen at Norsk kiropraktorforening også har sluttet seg til Gjør Kloke Valg kampanjen som har som mål å redusere undersøkelser og behandling som pasienten ikke har nytte av og som i verste fall kan skade.

– De aller fleste akutte nakkesmerter går over av seg selv og de fleste vil ikke ha behov for henvisning til behandling. Påstanden fra Aleksander Chaibi ved Atlasklinikken om at «det fort blir en tredel mindre å gjøre» for fastlegene er direkte misvisende.

– Fastleger gjør differensialdiagnostiske overveielser og kan vurdere alle symptomer i sammenheng og jeg antar at Aleksander Chaibi ikke mener at dette kan overtas av manuellterapeuter eller kiropraktorer. Det er sjelden at det kun er en problemstilling som for eksempel nakkesmerter som vurderes i en fastlegekonsultasjon.

Powered by Labrador CMS