Klimaet kan påvirke ulcerøs kolitt

Jo nærmere polene man kommer, desto mer utbredt er ulcerøs kolitt. I områder med lavere temperatur kan tarmen bli mindre utsatt for mikroorganismer, og dette kan gjøre at kroppen håndterer en betennelse ugunstig.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn 10 år gammel.

En ny studie fra Folkehelseinstituttet støtter hypotesen om at klimaet påvirker forekomsten av ulcerøs kolitt – en kronisk sårfylt betennelsessykdom i tykktarmen.

Forskerne spurte seg om det kan være klimaet som påvirker sykdommen, og ifølge deres resultater øker den kroniske tarmsykdommen mot nord på den nordlige halvkule og mot sør på den sørlige halvkule.

Mer sykdom ved lavere temperatur
På bakgrunn av resultater fra tidligere studier, er forskernes forklaringsmodell at kaldere klima fører til mindre artsmangfold av mikroorganismer i tarmen, som igjen gir større sårbarhet for utvikling av kronisk tarmsykdom.
Resultater fra studien viser at forekomsten av ulcerøs kolitt var høyere i områder med lavere temperatur. En grad høyere temperatur var forbundet med ni prosent redusert risiko for sykdommen.
Forskerne fant ingen sammenheng mellom nedbør og sykdommen eller høyde over havet og sykdommen.
Geir Aamodt, seniorforsker på Folkehelseinstituttet, mener vi er nærmere en forklaring på sykdommen.
– Jeg tror vi er ett skritt nærmere en forklaring, sier Aamodt til Dagens Medisin.
– Kan vi si at studien representerer et gjennombrudd i forskningen på ulcerøs kolitt?
– Jeg skulle ønske jeg kunne svare ja, men det må nok noe mer til, svarer forskeren.
Hygienehypotesen
Forklaringsmodellen som er brukt i arbeidet henger tett sammen med hygienehypotesen, som ofte benyttes for å forklare hvorfor sykdommen har økt de siste tiårene: Mindre eksponering for ulike mikroorganismer, som vi gjennom årtusenere er blitt eksponert for, gir et dårligere immunforsvar.
Det nye er at forklaringsmodellen også kan benyttes for å forstå geografiske forskjeller på forekomst av ulcerøs kolitt.
Aamodt sier at den moderne hygienehypotesen, gjerne omtalt som "old-friend-mechanism", betyr at sykdom ikke bare skyldes for mange slemme bakterier, men også mangelen på snille tarmbakterier.
– Dette er nok en mekanisme som også gjelder andre autoimmune sykdommer, som for eksempel Crohns sykdom, MS, type 1-diabetes eller Bekhterevs sykdom, sier Aamodt.
Første studie
Han mener den norske studien er viktig på to måter:
– For det første at forhold vi ikke selv er herre over – temperaturen – kan ha en betydning for å utvikle ulcerøs kolitt. Det andre er at temperatur kan være en nøkkel til å forstå mekanismen bak utviklingen av sykdommen.
Ifølge instituttet er dette den første studien der forskerne har undersøkt sammenhengen mellom temperatur og forekomst av ulcerøs kolitt.

Gunstig med rik tarmflora
Forskerne forklarer funnet med at varmt klima fører til mange arter og at kaldt klima fører til færre arter. Studier har vist at dette også er tilfelle for tarmen og mikroorganismer som koloniserer den. Det er større artsmangfold av bakterier i tarmen hos befolkningen i varmere land enn i kaldere land.
Mikroorganismene i tarmen er viktige samarbeidspartnere for en god tarmfunksjon, og det er samspill mellom organismene i tarmen og immunsystemet vårt, skriver Folkehelseinstituttet.

Powered by Labrador CMS