VARIASJON: Tall fra 2019 til 2021 viser at det fremdeles er stor variasjon i tilbudet til kvinner med endometriose. Illustrasjonsfoto: Getty Images Foto:

VARIASJON: Tall fra 2019 til 2021 viser at det fremdeles er stor variasjon i tilbudet til kvinner med endometriose. Illustrasjonsfoto: Getty Images

Foto:

Stor geografisk variasjon i bruk av kirurgiske inngrep for endometriose

– Nasjonalt har det vært en liten økning totalt sett i bruken av kirurgiske inngrep for endometriose, sier Hanne Sigrun Byhring, seksjonsleder i SKDE. 

​​Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE), Helse Nord RHF, publiserte i 2019 Helseatlas for gynekologi, hvor bruk av kirurgiske inngrep for endometriose ble undersøkt. 

Det ble påvist stor geografisk variasjon i bruk av kirurgisk behandling. Oppdaterte tall for 2019 til 2021 viser at det fremdeles er stor variasjon i tilbudet.

– Når man ser på utviklingen fra 2015 til 2021 er det ett opptaksområde, Sykehuset Vestfold, som stikker seg ut i toppen og som har en økning i aktivitet over flere år, sier seksjonsleder i SKDE, Hanne Sigrun Byhring, til Dagens Medisin. 

​Antall endometrioseinngrep per tusen kvinner er over fire ganger så høy for bosatte i Vestfold, som i Førde og Nord-Trøndelag.

– Nasjonalt har det vært en liten økning totalt sett i bruken av kirurgiske inngrep for endometriose, sier seksjonslederen. 

Flere åpne inngrep

Totalt var det årlig omtrent 1800 kirurgiske inngrep for endometriose i denne perioden. 

LAVT: Seksjonsleder Hanne Sigrun Byhring sier at Førde og Nord-Trøndelag er de to opptaksområdene som skiller seg ut med lavest rate. 

      
        Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen
LAVT: Seksjonsleder Hanne Sigrun Byhring sier at Førde og Nord-Trøndelag er de to opptaksområdene som skiller seg ut med lavest rate.  Foto: Ørjan Marakatt Bertelsen

– Det er to opptaksområder som skiller seg ut i bunn, som har en lavere rate og som har ligget stabilt lavt hele tiden, og det var Førde og Nord-Trøndelag, forteller Byhring. 

Når man ser på resten av landet så er ikke variasjonen stor, men det er noen i topp og bunn som skiller seg ut, forklarer hun. 

– Da vi gjorde analysen forrige gang konkluderte vi med at det var stor geografisk variasjon, men da var mitt inntrykk at det var litt mer spredt utover.

Videre viser de nye tallene at andelen inngrep hvor bukhulen åpnes, har blitt redusert fra tolv prosent til åtte prosent i perioden 2015-2017 til 2019-2021. 

I Nord-Trøndelag og Førde er derimot andelen over tyve prosent. I de øvrige opptaksområdene er andelen åpne inngrep mellom fire og femten prosent. 

Resultatene fra undersøkelsen viser at kvinner bosatt i Helse Sør-Øst har lavest andel åpne inngrep og at flertallet av kvinnene som ble operert for endometriose i 2019—2021 ble behandlet i egen region.

Andelen kvinner som ble behandlet i en annen region var høyest for Helse Nord, mens kvinner i Helse Sør-Øst ble nesten utelukkende operert i egen region. 

Powered by Labrador CMS