TVERRFAGLIG: Håkon Kongsrud Skard sier at erfaringen er at de som har bygget opp tverrfaglige tilbud der psykologer også inngår i oppfølgingen av somatiske sykdommer, har svært gode resultater. 

Foto: Vidar Sandnes

Over førti prosent ønsket samtale med psykolog ved alvorlig fysisk sykdom

– Alvorlig syke barn kan være redde, samtidig som foreldre og søsken kan trenge hjelp og veiledning for å håndtere sine egne reaksjoner og stå støtt i sin rolle, sier Håkon Kongsrud Skard i Norsk psykologforening. 

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Nye tall fra Helsepolitisk barometer viser at blant personer under 30 år ville 54 prosent snakket med psykolog om de selv eller noen nære ble alvorlig syk. 

– Fysisk og psykisk helse henger uløselig sammen og denne sammenhengen har ikke vårt høyspesialiserte helsevesen tatt inn over seg i tilstrekkelig grad, sier Håkon Kongsrud Skard, president i Norsk psykologforening. 

Helhetlig hjelp 
Totalt svarte 42 prosent at de hadde ønsket samtale med psykolog hvis de selv eller noen av deres nærmeste fikk en alvorlig fysisk sykdom. I aldersgruppen over 75 år var det derimot kun 28 prosent som svarte det samme. 

Det å få en alvorlig diagnose, eller leve med langvarige somatiske plager kan innebære store psykiske belastninger og redusert livskvalitet både for den enkelte og for familie og pårørende, understreker Skard. 

– Samtidig vet vi at det å utvikle en psykisk lidelse øker risikoen for somatiske plager og at prognosen kan forverres dersom en ikke mottar mer helhetlig hjelp.

Skard sier at erfaringen er at de som har bygget opp tverrfaglige tilbud der psykologer også inngår i oppfølgingen av somatiske sykdommer, har svært gode resultater og at etterspørselen fra pasienter og pårørende er stor.

Redsel
– Helsevesenet må se hele mennesket, med psykisk helse, familiesituasjon, jobb, utdanning og økonomi i tillegg til den fysiske helsen.

Skard peker på at samtidige og tverrfaglige tjenester på tvers av somatikk og psykisk helse er svært variabelt utbygget.

– Derfor er det i dag ganske tilfeldig hvilket tilbud du får hvis du blir alvorlig syk, avhengig av hvor i landet du bor. 

Et illustrerende eksempel er ifølge Skard stortingsvedtaket fra 2016 om at alle barne- og ungdomsmedisinske avdelinger knyttet til somatisk sengepost og poliklinikk skal ha tilknyttet psykologkompetanse.

– Det er ikke realisert.

For mange er det helt avgjørende for å forstå og håndtere situasjonen man står i, eller for å mestre hemmende symptomer.

– Alvorlig syke barn kan være redde, samtidig som foreldre og søsken kan trenge hjelp og veiledning for å håndtere sine egne reaksjoner og stå støtt i sin rolle. Likeledes kan en kreftdiagnose medføre både krisereaksjoner, angst, utmattelse og depresjon.

Samtidige samtaler med psykolog kan for mange bidra både til å komme seg gjennom sykdomsforløpet og krevende behandlinger, samt håndtere ettervirkninger, understreker Skard. 

Powered by Labrador CMS